Ny generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer fra d. 1. maj

Fra første maj er Mette Møbjerg Madsen, konsulent og cand.theol., ansat som ny generalsekretær, i anledning af, at generalsekretæren gennem de seneste 14 år, Kirsten R. Laursen, går på pension.

Der holdes afskedsreception for Kirsten R. Laursen mandag d. 30. april kl. 14-16 på Samvirkende Menighedsplejers adresse, hvor der også bliver lejlighed til at hilse på Mette Møbjerg Madsen foruden en også nyansat souschef pr. 1. maj,  Jette Lynnerup Romanelli.

Se her Kristeligt Dagblads portræt af Mette Møbjerg Madsen.

Deltag i Samvirkende Menighedsplejers årsmøde i Middelfart d. 21. april

I år samles Samvirkende Menighedsplejers medlemmer og samarbejdspartnere til årsmøde på Hotel Comwell i Middelfart, samme sted som i 2017.

Tema for årets møde bliver "Tag imod hinanden. Ligeværdighed og rummelighed som værdier i menighedsplejen".

På mødet er der vedtægtsændringer og ny handlingsplan 2018-2022 på programmet, og der tages afsked med Samvirkende Menighedsplejers formand gennem 12 år, Ole Foldberg, der ønsker at fratræde bestyrelsen.

Læs nærmere om programmet for årsmødet her.

Se særligt program for workshops her.

Samvirkende Menighedsplejer udgiver nyt hæfte "Besøgsvenskabet".

Hæftet er forfattet af besøgstjenesteleder Helle Engelsborg Olsen, SMP, og af kandidat i folkesundhedsvidenskab Nanette Bjerring Fournier. Hæftes udgives med støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn. Det er et 28 sider langt hæfte, der redegør for det særlige ved at indgå i et besøgsvenskab. Besøgsvenskabet beskrives illustrativt ved tegningen af et hus (med fundament, vægge og loft), og huset, der sidder på midtersiderne, kan tages ud som en plakat.

Besøgstjenesten og besøgsvenskabet beskrives på en måde, så at alle, der arbejder med det lokalt, kan få udbytte af det, både koordinatorer og frivillige.

Alle vore medlemmer modtager snart et eksemplar af hæftet, som der kan bestilles yderligere af for 25 kr. pr. stk. + forsendelse, så længe lager haves. Senest når det lille oplag er solgt, vil vi lægge hæftet ind til download.

Hæftet kan bestilles ved henvendelse på smp@menighedsplejer.dk eller på tlf. 36 46 66 66.

Nyt: Mulighed for Mobile Pay ved donationer til SMP

Man kan donere til SMP på nummeret: 30206

Nummeret er kun 5-cifret, så når man er inde i sin Mobile Pay-app, så skal man trykke retur selv, når man har tastet nummeret. For der er jo plads til at indtaste et helt tlf. nummer.

Alle indbetalinger på dette nummer betragtes som donationer. Man kan ikke bruge dette nummer til andre betalinger, kursusgebyrer osv. Hvis du ønsker skattefradrag af din donation, så skal du kontakte SMP på tlf. 36 46 66 66 og oplyse, hvornår du har doneret penge, dit navn og dit cpr-nummer. SMP respekterer dit privatliv og bruger ikke dit telefonnummer til at kontakte dig igen om flere donationer.

Find et godt kursus i SMP's nye Kursusfolder for 2018

Den nye kursusfolder er nu udkommet, både med fælles kurser, man kan deltage i rundt om i landet og med kurser, som man kan bestille organisationens medarbejdere til, arrangeret af det enkelte sogn eller sogne i fællesskab.

Kig i kursusfolderen og tilmeld dig introkursus for nye menighedsplejer, meld dig til et spændende kursus for frivilligkoordinatorer, eller deltag i et kursus, der handler om det at kunne rumme hinanden i menighedsplejearbejdet i respekt for menneskers ligeværdighed.

Der er mange muligheder, også i de mange kurser til bestilling for sogne og menighedsplejer. Vi håber at høre fra jer!

Kursusfolder 2018 kan klikkes frem her.

Nyt omkring muligheden for at testamentere til Samvirkende Menighedsplejer

Arveloven opstiller stramme regler for, hvordan et testamente skal være oprettet.

Blandt andet kræver loven som hovedregel, at et testamente skal være skriftligt. Dette er for at sikre det bedst mulige grundlag for, at ens ønsker bliver efterfulgt.

Der er mulighed for, at virksomheden www.legaldesk.dk kan bistå i processen på den måde, at du kan gå ind og testamentere til Samvirkende Menighedsplejer via dette link: https://www.legaldesk.dk/dokument/838. Virksomheden bistår med at få opsat et testamente via en digital løsning, som du kan klare fra din pc. Det sker som en 100 % gratis ydelse.

Hvis du i dit testamente ønsker at donere et legat til Samvirkende Menighedsplejer, kan det ske på to måder

1. Hvis du ikke allerede har oprettet et testamente, vil testamentet blive oprettet som et helt enkelt testamente, der udelukkende indeholder en bestemmelse om, at du ønsker at testere et beløb i form af et legat til Samvirkende Menighedsplejer. Testamentet vil altså ikke påvirke den øvrige arv, som vil blive fordelt efter Arveloven.

2. Hvis du derimod allerede har oprettet testamente, vil legatet blive oprettet som et tillæg (også kaldet kodicil) til det eksisterende testamente. Tillægget vil være en tilføjelse til testamentet i form af legatet, men vil ellers ikke ændre på arvefordelingen i det eksisterende testamente.

Via www.legaldesk.dk vil du også få næmere information om den gode løsning, at du både kan støtte Samvirkende Menighedsplejer med en del af din arv og samtidig sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Det er i tilfælde af, at du ikke har en ægtefælle, børn, bønebørn eller samlevere, der skal arve dig, men at din arv går til forældre, søskende, niecer, nevøer eller personer uden for familien. Her er arveafgiften 36,25 %, mens en velgørende forening som Samvirkende Menighedsplejer ikke betaler arveafgift. Ved kun at give 70 % af arven til disse slægtninge/personer, mens 30 % gives til Samvirkende Menighedsplejer, vil Samvirkende Menighedsplejer påtage sig samtidig at betale arvingernes arveafgift. På den måde får arvingerne en lidt større arv, mens der også vil blive et arvebeløb til Samvirkende Menighedsplejer efter betalingen af arveafgiften.

Virksomheden www.legaldesk.dk vil bistå i processen både med oprettelse af testamente, jf. punkt 1 og 2 og på den måde, at du kan gå ind at læse nærmere om 30 % - ordningen på https://www.legaldesk.dk/artikler/30-loesningen.

"De Stille Stuer" - en vigtig hjælpevirksomhed

I stedet for en bårebuket eller en gave til en rund dag:

Giv et bidrag til ”De Stille Stuer”

Støt derved SMP’s landsdækkende uddeling af hjælp til økonomisk dårligt stillede og støt Københavns Understøttelsesforenings hjælpevirksomhed i København.

I stedet for en bårebuket ved begravelsen eller en gave til nogen, der ikke mangler noget, så lad din gave tilfalde dårligt stillede danskere og støt ”De Stille Stuer” Navnet og arbejdsgrenen går helt tilbage til 1920’erne. Da talte man om ”de stille stuer”, hvor livet var gået i stå, fordi beboerne ikke havde til dagen og vejen. Sådanne steder findes endnu den dag i dag.

De indsamlede midler deles med vores gode samarbejdspartner Københavns Understøttelsesforenings Legatfond efter en gammel aftale. SMP bruger en stor del af indtægterne herfra til den årlige julehjælp. Legatfonden anvender typisk det indsamlede til hjælp til betaling af husleje, lys, gas eller nødvendige anskaffelser for personer i akut økonomisk krise. Begge organisationer oplever for tiden et pres i form af flere ansøgere og har brug for opbakning i arbejdet.

Gavegivere kan kontakte De Stille Stuers administration ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 36 46 66 66, eller på smp@menighedsplejer.dk.

Herfra sendes en hilsen til den pårørende eller den, der fejrer en mærkedag, med besked om, at NN har skænket beløbet til minde om afdøde eller til glæde for den, der har en mærkedag. Støtte til De Stille Stuer indbetales på bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 0001076359 (eller evt. på giro 9541-400-4612).

Her er årsskriftet for De Stille Stuer for 2016.

Læs nærmere om De Stille Stuer her, se oversigten over fonde og legater.

Slut dig til Samvirkende Menighedsplejers støttemedlemmer

Peter Mygind og en sød feriepige på forsiden af vores medlemsfolder.

Tegn et personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. Det er både med til at understøtte organisationens økonomi og til at styrke oplevelsen af, at organisationen taler på vegne af mange, som deler de værdier, som Samvirkende Menighedsplejer står for.

Klik folderen for personligt støttemedlemskab frem her.

Se her nærmere om støttemedlemskabet og hvordan du tilmelder dig.

Nyheder

18-04-18 16:13

Ny souschef ansat i Samvirkende Menighedsplejer

Jette Lynnerup Romanelli er pr. 1. maj 2018 ansat som Samvirkende Menighedsplejers nye souschef. [mere...]

18-04-18 15:59

Ny kursusrække i Samvirkende Menighedsplejer

D. 15. maj afholdes det første af tre kurser med titlen "Når alle er forskellige, er ingen anderledes". [mere...]

15-03-18 11:31

Deltag i Samvirkende Menighedsplejers årsmøde d. 21. april.

I år samles Samvirkende Menighedsplejers medlemmer og samarbejdspartnere til årsmøde på Hotel Comwell i Middelfart, samme sted som i 2017.

Tema for årets møde bliver "Tag imod hinanden. Ligeværd... [mere...]

15-03-18 11:29

Farvel til souschef Elisabeth Thomsen

Med udgangen af marts vil souschef, cand. scient. pol. Elisabeth Thomsen forlade Samvirkende Menighedsplejer efter 2½ års ansættelse. [mere...]

15-03-18 11:23

Samvirkende Menighedsplejer udgiver "Besøgsvenskabet".

Besøgstjenesten og besøgsvenskabet beskrives på en måde, så at alle, der arbejder med det lokalt, kan få udbytte af det, både koordinatorer og frivillige. [mere...]

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev e-Sammen

Få nyheder fra Samvirkende Menighedsplejer ind i din mailboks ca. 1 gang om måneden!

e-Sammen er et elektronisk magasin, der udkommer ca. 12 gange om året.

Hvert nummer indeholder aktuelle artikler, god inspiration, tilbud om kurser, anmodning om støtte og forskelligt andet. En gang imellem sender vi nyheder fra og interviews med repræsentanter for menighedsplejer rundt i hele landet.

Hvis du vil have glæde af informationerne i e-Sammen, kan du tilmelde dig nu. Det er både nemt og gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 

Klik her for at tilmelde dig: Bliv tilmeldt e-Sammen.

Send os nyheder fra jeres menighedspleje

Vi bringer meget gerne det nyeste spændende initiativ fra jeres menighedspleje her på siden, til inspiration for andre. Derfor opfordrer vi jer til sende nyheder til smp@menighedsplejer.dk. Medsend gerne et foto.