Ny ordning for modtagelse af støtte til sognenes julehjælp fra Samvirkende Menighedsplejer

 

Som bekendt er behovet for julehjælp stadig stigende, hvilket Samvirkende Menighedsplejer har måttet erkende særligt i 2013, hvor midlerne – både de legatmidler, som vi selv administrerer, og de bevilgede tilskud bl.a. fra Socialministeriet – stort set var brugt op inden jul. Dette gav problemer med at imødekomme alle ansøgningerne, som vi modtog både før og efter jul.

Derfor har vi overvejet, hvordan vi sikrer, at alle ansøgninger fra medlemsmenighedsplejer og medlemssogne om tilskud til julehjælp kan imødekommes, og at alle dermed får en fair behandling, frem for at vi benytter ”først-til-mølle” princippet forenet med en meget lang ansøgningsperiode.

Som følge heraf har vi besluttet at fastlægge følgende regler for ansøgning og bevilling af julehjælp i 2014:

1.

Medlemsmenighedsplejer og medlemssogne skal ikke fremsende deres ansøgninger om julehjælp enkeltvis, altså for hver person for sig, men skal sende én ansøgning med alle personer samlet. Ansøgningen må gerne sendes på mail og skal indeholde oplysninger om modtagernes navne og adresser og familiemæssige status, dvs. antal voksne og børn. Hvis der er mange ansøgere, bedes de skrevet på en separatliste, som vedlægges eller vedhæftes ansøgningen.

2.

Ansøgningsfristen er fredag den 5. december, og ansøgninger, som modtages efter fristens udløb, kan ikke behandles.

3.

Støttebeløbet for julehjælp vil i 2014 være op til 15.000 kr. pr. tilmeldt pastorat. Hvis der er flere modtagere, end vi kan støtte inden for maksimumgrænsen, nedsættes støttebeløbet pr. modtager,således at det samlede beløb ikke overstiger 15.000 kr.

Normalt vil vi beregne støttebeløbet til 500 kr. pr. par/enlig og 150 kr.pr. barn.

En meget begrænset del af de midler, vi disponerer over, kan ansøges til julearrangementer for børnefamilier i kirkerne, men langt størsteparten af midlerne går til støtte til familiers og enliges private festligholdelse af julen.

 

4.

Julehjælpen vil blive udsendt til menighedsplejerne og sognene i check på det samlede beløb fra mandag den 15. december til torsdag den 18. december. Der udsendes ikke julehjælp efter jul, eftersom aktiviteter, der er afholdt, ikke støttes.

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående regler eller julehjælpen generelt, er I velkomne til at kontakte legatadministrationen ved Anne Olesen på mail ao@menighedsplejer.dk.

Med venlig hilsen

SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER

 

 

 

Nyt fokusområde i Samvirkende Menighedsplejer: Netværk for psykisk sårbare

Organisationen har i år fået tildelt flere bevillinger til at udvikle dette område. Både Ministeriet for Sociale Forhold og senest A.P. Møller Fonden har doneret midler til formålet. Hidtil har det ikke været et område, hvor Samvirkende Menighedsplejer eller lokale menighedsplejer/besøgstjenester har haft så mange frivillige medarbejdere. I København har medarbejdere tilknyttet vort Fælleskontor i Valby i årevis udført en særlig indsats for psykisk sårbare og psykisk syge, men det har i meget vid udstrækning været professionelle og faguddannede personer, der har været sat på opgaven. Nu arbejder Samvirkende Menighedsplejer med i højere grad at inddrage frivillige til at gå ind i arbejdet. Det skyldes især, at det er blevet meget vanskeligere at få det offentlige til at finansiere arbejdet, hvis ikke frivillige medarbejdere påtager sig en del af opgaven. Det kan man mene om, hvad man vil, men således er vilkårene blevet.

Det er vores oplevelse, at man i mange sogne landet over får stigende kontakt med psykisk sårbare ensomme. Måske søger de kirkerne, fordi det offentliges tilbud til hjemmeboende psykisk syge har haft en faldende intensitet og kvalitet i de seneste årtier. Mange hjemmeboende psykisk syge oplever sig ladt i stikken, og situationen bliver især vanskelig for dem, hvis de lever uden tætte familie- og vennerelationer. Derfor søger de hen, hvor de kan forvente at finde forståelse for deres situation, bl.a. til kirkerne.

Samvirkende Menighedsplejer afholdt d. 8. september en velbesøgt kursusdag i Odense med netværk for psykisk sårbare som emnet. Det store antal fremmødte og den store spørgelyst på kursusdagen fortæller os, at der er stor interesse for emnet i det kirkelige regi. Og der er behov for stor omhu og varsomhed, når frivillige skal ud i den opgave at være med til at skabe netværk for psykisk sårbare. Kursusdagen gav en meget vigtig pointe: At der gemmer sig et menneske med en særlig personlighed bag enhver sårbar facade, og at det vigtige i netværksarbejdet er at se mennesket fremfor sygdommen og svagheden.

Ny bog om udfordringerne ved frivilligt socialt arbejde.

 

Lektor Anders la Cour, Institut for Ledelse, Politik & Filosofi, Copenhagen Business School, har skrevet en læseværdig bog med titlen "Frivillighedens logik og dens politik. En analyse af den personrettede frivillige sociale indsats og statens frivillighedspolitik", Nyt fra samfundsvidenskaberne 2014. Anders la Cour har i mange år beskæftiget sig med emnet i form af bl.a. artikler og mundtlige indlæg. Nogen vil sikkert huske ham som hovedtaleren på Samvirkende Menighedsplejers årsmøde i Odense i 2009.

 

Bogens hovedtanke er, at frivillige ikke kan underkastes regler, men dybest set er frie til at foretage sig det, der i nærværet med ”den anden” falder naturligt at gøre. Skal velfærdssamfundet inddrage de frivillige i den personrettede sociale indsats, som man har stærke ønsker om at gøre nu og allerede i vid udstrækning gør, så vil denne proces ifølge la Cour først lykkes, når man forstår at organisere frivilligheden i respekt for frivillighedens autonomi.Frivillige vil selv i den situation, hvor de hjælper et menneske, være med til at afgøre sammen med den anden, hvad der er vigtigt at gøre.

Som en appetitvækker kan man her læse en anmeldelse af bogen skrevet af Samvirkende Menighedsplejers generalsekretær Kirsten R. Laursen.

Slut dig til Samvirkende Menighedsplejers støttemedlemmer

Peter Mygind og en sød feriepige på forsiden af vores medlemsfolder.

Tegn et personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. Det er både med til at understøtte organisationens økonomi og til at styrke oplevelsen af, at organisationen taler på vegne af mange, som deler de værdier, som Samvirkende Menighedsplejer står for.

Klik folderen for personligt støttemedlemskab frem her.

Se her nærmere om støttemedlemskabet og hvordan du tilmelder dig.

Samvirkende Menighedsplejers kursusfolder for 2014

Samvirkende Menighedsplejer har også i 2014 udgivet en kursusfolder.

Se kursusfolderen her og find et fælleskursus at melde dig til eller et kursus, sognet kan bestille.

Eller: Læs først nærmere om tid og sted for fælleskurserne her.

 

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev e-Sammen

Få nyheder fra Samvirkende Menighedsplejer ind i din mailboks ca. 1 gang om måneden!

e-Sammen er et elektronisk magasin, der udkommer ca. 12 gange om året.

Hvert nummer indeholder aktuelle artikler, god inspiration, tilbud om kurser, anmodning om støtte og forskelligt andet. En gang imellem sender vi nyheder fra og interviews med repræsentanter for menighedsplejer rundt i hele landet.

Hvis du vil have glæde af informationerne i e-Sammen, kan du tilmelde dig nu. Det er både nemt og gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 

Klik her for at tilmelde dig: Bliv tilmeldt e-Sammen.

Nyheder

09-12-14 15:24

Temakursus om Folkekirkens Feriehjælp i Kolding

Temakursus 2, "Hjælp til at komme i gang med Folkekirkens Feriehjælp", afholdes i Kolding d. 4. februar. [mere...]

09-12-14 15:10

Temakursus om Folkekirkens Feriehjælp i Valby

Det første af 2 temakurser med titlen "Hjælp til at komme i gang med Folkekirkens Feriehjælp" afholdes i Valby d. 22. januar. [mere...]

26-11-14 19:35

Nyt samarbejde om julestøtte mellem Bikubenfonden og Samvirkende Menighedsplejer

Bikubenfonden har ønsket at målrette fondens støtte til danske kirkers juleuddelinger gennem et samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. [mere...]

14-11-14 15:16

Ny hjemmeside for Kirkens Genbrug

Samvirkende Menighedsplejer har netop åbnet en ny hjemmeside for Kirkens Genbrug. [mere...]

13-11-14 11:51

Ændrede vedtægter for Samvirkende Menighedsplejer

Samvirkende Menighedsplejer åbner i sine vedtægter for mere samarbejde mellem Folkekirkens menighedsplejer og menighedsplejer o.l. fra andre kristne trossamfund [mere...]

Send os nyheder fra jeres menighedspleje

Vi bringer meget gerne det nyeste spændende initiativ fra jeres menighedspleje her på siden, til inspiration for andre. Derfor opfordrer vi jer til sende nyheder til smp@menighedsplejer.dk. Medsend gerne et foto.