Nyt fokusområde i Samvirkende Menighedsplejer: Netværk for psykisk sårbare

Organisationen har i år fået tildelt flere bevillinger til at udvikle dette område. Både Ministeriet for Sociale Forhold og senest A.P. Møller Fonden har doneret midler til formålet. Hidtil har det ikke været et område, hvor Samvirkende Menighedsplejer eller lokale menighedsplejer/besøgstjenester har haft så mange frivillige medarbejdere. I København har medarbejdere tilknyttet vort Fælleskontor i Valby i årevis udført en særlig indsats for psykisk sårbare og psykisk syge, men det har i meget vid udstrækning været professionelle og faguddannede personer, der har været sat på opgaven. Nu arbejder Samvirkende Menighedsplejer med i højere grad at inddrage frivillige til at gå ind i arbejdet. Det skyldes især, at det er blevet meget vanskeligere at få det offentlige til at finansiere arbejdet, hvis ikke frivillige medarbejdere påtager sig en del af opgaven. Det kan man mene om, hvad man vil, men således er vilkårene blevet.

Det er vores oplevelse, at man i mange sogne landet over får stigende kontakt med psykisk sårbare ensomme. Måske søger de kirkerne, fordi det offentliges tilbud til hjemmeboende psykisk syge har haft en faldende intensitet og kvalitet i de seneste årtier. Mange hjemmeboende psykisk syge oplever sig ladt i stikken, og situationen bliver især vanskelig for dem, hvis de lever uden tætte familie- og vennerelationer. Derfor søger de hen, hvor de kan forvente at finde forståelse for deres situation, bl.a. til kirkerne.

Samvirkende Menighedsplejer afholdt d. 8. september en velbesøgt kursusdag i Odense med netværk for psykisk sårbare som emnet. Det store antal fremmødte og den store spørgelyst på kursusdagen fortæller os, at der er stor interesse for emnet i det kirkelige regi. Og der er behov for stor omhu og varsomhed, når frivillige skal ud i den opgave at være med til at skabe netværk for psykisk sårbare. Kursusdagen gav en meget vigtig pointe: At der gemmer sig et menneske med en særlig personlighed bag enhver sårbar facade, og at det vigtige i netværksarbejdet er at se mennesket fremfor sygdommen og svagheden.

Ny bog om udfordringerne ved frivilligt socialt arbejde.

Lektor Anders la Cour, Institut for Ledelse, Politik & Filosofi, Copenhagen Business School, har skrevet en læseværdig bog med titlen "Frivillighedens logik og dens politik. En analyse af den personrettede frivillige sociale indsats og statens frivillighedspolitik", Nyt fra samfundsvidenskaberne 2014. Anders la Cour har i mange år beskæftiget sig med emnet i form af bl.a. artikler og mundtlige indlæg. Nogen vil sikkert huske ham som hovedtaleren på Samvirkende Menighedsplejers årsmøde i Odense i 2009.

 

Bogens hovedtanke er, at frivillige ikke kan underkastes regler, men dybest set er frie til at foretage sig det, der i nærværet med ”den anden” falder naturligt at gøre. Skal velfærdssamfundet inddrage de frivillige i den personrettede sociale indsats, som man har stærke ønsker om at gøre nu og allerede i vid udstrækning gør, så vil denne proces ifølge la Cour først lykkes, når man forstår at organisere frivilligheden i respekt for frivillighedens autonomi.Frivillige vil selv i den situation, hvor de hjælper et menneske, være med til at afgøre sammen med den anden, hvad der er vigtigt at gøre.

Som en appetitvækker kan man her læse en anmeldelse af bogen skrevet af Samvirkende Menighedsplejers generalsekretær Kirsten R. Laursen.

Slut dig til Samvirkende Menighedsplejers støttemedlemmer

Peter Mygind og en sød feriepige på forsiden af vores medlemsfolder.

Tegn et personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. Det er både med til at understøtte organisationens økonomi og til at styrke oplevelsen af, at organisationen taler på vegne af mange, som deler de værdier, som Samvirkende Menighedsplejer står for.

Klik folderen for personligt støttemedlemskab frem her.

Se her nærmere om støttemedlemskabet og hvordan du tilmelder dig.

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev e-Sammen

Få nyheder fra Samvirkende Menighedsplejer ind i din mailboks ca. 1 gang om måneden!

e-Sammen er et elektronisk magasin, der udkommer ca. 12 gange om året.

Hvert nummer indeholder aktuelle artikler, god inspiration, tilbud om kurser, anmodning om støtte og forskelligt andet. En gang imellem sender vi nyheder fra og interviews med repræsentanter for menighedsplejer rundt i hele landet.

Hvis du vil have glæde af informationerne i e-Sammen, kan du tilmelde dig nu. Det er både nemt og gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 

Klik her for at tilmelde dig: Bliv tilmeldt e-Sammen.

Samvirkende Menighedsplejers kursusfolder for 2014

Samvirkende Menighedsplejer har også i 2014 udgivet en kursusfolder.

Se kursusfolderen her og find et fælleskursus at melde dig til eller et kursus, sognet kan bestille.

Eller: Læs først nærmere om tid og sted for fælleskurserne her.

 

Nyheder

09-10-14 17:07

Kursus for Kirkens Genbrugs butikker

Samvirkende Menighedsplejer er i gang med at afholde et kursus for de frivillige i Kirkens Genbrugs butikker. Kurset foregår i dagene 8.-10. oktober på kursuscenter Brogården i Strib. [mere...]

02-10-14 22:40

Et helt provsti tilmelder sig Samvirkende Menighedsplejer

For første gang nogensinde har alle sogne i et helt provsti, nemlig Brønderslev Provsti, tilmeldt sig Samvirkende Menighedsplejer. [mere...]

02-10-14 22:19

Evaluering og rapport fra Folkekirkens Feriehjælp 2014 er klar

Projektleder Betina Køster har netop færdiggjort en grundig rapport, der bygger på mange værdifulde oplysninger fra sognene og fra feriefamilierne. [mere...]

29-09-14 17:32

Kursus: Kirkernes indsats for de sårbare børnefamilier

Er jeres sogn interesseret i at hjælpe de sårbare børnefamilier, så kan der hentes inspiration på dette kursus, som er d. 6. november kl. 10-16 i Vollsmose Kirke i Odense. [mere...]

29-09-14 16:09

Netværksarbejde for børnefamilier indstillet til Initiativpris

Samvirkende Menighedsplejers netværksarbejde for børnefamilier blev indstillet til Kristeligt Dagblads Initiativpris, under kategorien Diakoni. [mere...]

Send os nyheder fra jeres menighedspleje

Vi bringer meget gerne det nyeste spændende initiativ fra jeres menighedspleje her på siden, til inspiration for andre. Derfor opfordrer vi jer til sende nyheder til smp@menighedsplejer.dk. Medsend gerne et foto.