Snart ferietid med Folkekirkens Feriehjælp

Så er det sommer, og den skønne tid nærmer sig, hvor danskerne skal holde ferie.

Med Samvirkende Menighedsplejers projekt  Folkekirkens Feriehjælp giver de deltagende sogne og vi - baseret på en flot donation fra Arbejdsmarkedets Feriefond - 192 børnefamilier med dårlige økonomiske vilkår muighed for at komme på en sommerferie, de nok ellers ikke var kommet på: 1 uges hytte-ferie i uge 26 med alt betalt på et dejligt feriested i Danmark: Marielyst, Karrebæksminde, Rørvig, Helsingør, Faaborg, Løjt eller Jesperhus/Mors.

Vi ved, at man har rigtig travlt i de deltagende sogne lige nu med at få fundet de sidste familier, og med møder med familierne, hvor man får hilst på hinanden på forhånd og får forventningerne afstemt. Også på Valby Tingsted er der stor travlhed ikke mindst her i den sidste måned, hvor alle familiers årsindkomst skal tjekkes, fordeling af husene skal aftales med feriesteder, og de sidste mange spørgsmål skal afklares med sognene.

Vi håber, at alt kommer til at gå godt, og vi glæder os over, at 192 familier, børn og voksne, sikkert nu går og glæder sig til ferien - forhåbentlig gælder det også de frivillige rejseledere.

SMP's kursuskatalog for 2016

Vi præsenterer her årets kursuskatalog fra Samvirkende Menighedsplejer. Hent det her.

Meld jer til et af de tre kurser, vi indbyder til om Egenomsorg i frivilligt socialt arbejde, på Frederiksberg, i Odense og i Hillerød. I kan også melde jer til et kursus om Hemmeligheden i al Hjælpekunst, med udgangspunkt i Søren Kierkegaards ord om, at det gælder om at finde mennesket, hvor det er, og begynde der. Det afholdes i Roskilde, Vejle og Nørresundby.

Der er endvidere mange tilbud om kurser, til bestilling i sognene, bl.a. et kursus for kirkegårdsansatte i håndtering af mødet med sorgramte mennesker i deres arbejde. Dette og andre kurser har været efterspurgte sidste år, så vi glæder til at tilbyde kurserne for jer igen i år. Alle vore kurser har diakonien som omdrejningspunkt. Vi håber på denne måde at få god kontakt med mange af vore medlemmer. På denne måde vil vi også gerne have kontakt med mennesker, sogne og institutioner, der deltager i eller bestiller kurset alene af interesse for emnet.

Sammenlægning af fonde i Samvirkende Menighedsplejer

Civilstyrelsen har givet tilladelse til, at 6 mindre fonde, som administreres af Samvirkende Menighedsplejer, nedlægges, og at kapitalen fra disse fonde lægges ind under Samvirkende Menighedsplejers Fællesfond for Skjult Nød. Nedlæggelsen og sammenlægningen sker med det formål at spare udgifter til administration og revision, således at en større andel af udbyttet kan anvendes til hjælpeformålet.

De nedlagte fonde, som ikke kan søges mere, er følgende: Frederik Neergaard Meyers Legat, Forhenværende fuldmægtig i Danmarks Nationalbank Georg Hellerung og hustru Irma Hellerungs Mindelegat, Fonden "Børneplejeforeningen af 1849", Trafikkontrollør O.B. Wellejus og hustru Helga Wellejus, født Balslev's Fond, Sparekassedirektør Carl G.G. Faber og hustrus Fond samt Astrid Brorsons Fond.

Den fortsættende fond, Samvirkende Menighedsplejers Fællesfond for Skjult Nød, der indregner kapitalen fra disse 6 nedlagte fonde, har følgende formål: Hjælp og støtte til personer, der er værdigt trængende, syge, gamles vel, familier eller personer, der er kommet i akut nød, herunder rekreations- og ferieophold.

Se mere om fonde og legater her.

Nyt om Samvirkende Menighedsplejers legatformidling

Samvirkende Menighedsplejer har fra efteråret 2015 ændret sin udbetaling af legater, idet check-udbetalingen bortfalder og erstattes af overførsel af legatbeløbet til modtagerens bankkontonummer.

Se her nærmere om ændringerne.

"De Stille Stuer" - en vigtig hjælpevirksomhed

I stedet for en bårebuket eller en gave til en rund dag:

Giv et bidrag til ”De Stille Stuer”

Støt derved SMP’s landsdækkende uddeling af hjælp til økonomisk dårligt stillede og støt Københavns Understøttelsesforenings hjælpevirksomhed i København.

I stedet for en bårebuket ved begravelsen eller en gave til nogen, der ikke mangler noget, så lad din gave tilfalde dårligt stillede danskere og støt ”De Stille Stuer” Navnet og arbejdsgrenen går helt tilbage til 1920’erne. Da talte man om ”de stille stuer”, hvor livet var gået i stå, fordi beboerne ikke havde til dagen og vejen. Sådanne steder findes endnu den dag i dag.

De indsamlede midler deles med vores gode samarbejdspartner Københavns Understøttelsesforenings Legatfond efter en gammel aftale. SMP bruger en stor del af indtægterne herfra til den årlige julehjælp. Legatfonden anvender typisk det indsamlede til hjælp til betaling af husleje, lys, gas eller nødvendige anskaffelser for personer i akut økonomisk krise. Begge organisationer oplever for tiden et pres i form af flere ansøgere og har brug for opbakning i arbejdet.

Gavegivere kan kontakte De Stille Stuers administration ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 36 46 66 66, eller på smp@menighedsplejer.dk.

Herfra sendes en hilsen til den pårørende eller den, der fejrer en mærkedag, med besked om, at NN har skænket beløbet til minde om afdøde eller til glæde for den, der har en mærkedag. Støtte til De Stille Stuer indbetales på giro 9541-400-4612.

 

Læs nærmere om De Stille Stuer her, se oversigten over fonde og legater.

Slut dig til Samvirkende Menighedsplejers støttemedlemmer

Peter Mygind og en sød feriepige på forsiden af vores medlemsfolder.

Tegn et personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. Det er både med til at understøtte organisationens økonomi og til at styrke oplevelsen af, at organisationen taler på vegne af mange, som deler de værdier, som Samvirkende Menighedsplejer står for.

Klik folderen for personligt støttemedlemskab frem her.

Se her nærmere om støttemedlemskabet og hvordan du tilmelder dig.

Nyheder

26-05-16 20:32

Velkommen til Rie Harbo

Som ny chefsekretær har SMP fra d. 1. juni ansat Anne Marie Harbo, som i daglig tale vil blive kaldt Rie Harbo [mere...]

26-05-16 19:51

Farvel til Eva Nørregaard

Sekretær for Fællesudvalget og for generalsekretæren Eva Nørregaard rundede de 65 år i april og har valgt d. 15. juni at sige farvel til jobbet som chefsekretær. [mere...]

10-05-16 17:18

Bevilling til samtale- og aktivitetsgrupper for unge

Samvirkende Menighedsplejer har netop fra Den Sociale Fond for Børn og Unge modtaget en mindre bevilling til sammen med interesserede sogne at igangsætte samtale- og aktivitetsgrupper for unge fra... [mere...]

10-05-16 16:21

Nye medlemmer og samarbejdspartnere

Ved organisationens årsmøde i april blev en del nye menighedsplejer optaget i fællesskabet, ligesom også en god portion nye samarbejdsaftaler med menighedsråd blev omtalt. [mere...]

06-04-16 20:59

192 familier på ferie med Folkekirkens Feriehjælp i år

SMP har nu stort set de deltagende sogne på plads for i år, hvor vilkårene for feriehjælpen er noget ændret. [mere...]

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev e-Sammen

Få nyheder fra Samvirkende Menighedsplejer ind i din mailboks ca. 1 gang om måneden!

e-Sammen er et elektronisk magasin, der udkommer ca. 12 gange om året.

Hvert nummer indeholder aktuelle artikler, god inspiration, tilbud om kurser, anmodning om støtte og forskelligt andet. En gang imellem sender vi nyheder fra og interviews med repræsentanter for menighedsplejer rundt i hele landet.

Hvis du vil have glæde af informationerne i e-Sammen, kan du tilmelde dig nu. Det er både nemt og gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 

Klik her for at tilmelde dig: Bliv tilmeldt e-Sammen.

Send os nyheder fra jeres menighedspleje

Vi bringer meget gerne det nyeste spændende initiativ fra jeres menighedspleje her på siden, til inspiration for andre. Derfor opfordrer vi jer til sende nyheder til smp@menighedsplejer.dk. Medsend gerne et foto.