Godt nyt år fra Samvirkende Menighedsplejer

I Samvirkende Menighedsplejer har vi i mange år haft for vane i vore julekort at ønske: "Godt nyt år", og ikke "Godt nytår". Det gør vi, fordi det er det nye år og ikke nytårsfestlighederne - hvor festlige de end kan være - der er det væsentlige. Vi ønsker for alle vore samarbejdspartnere, medlemmer og kontakter, at I må få et godt nyt år, med fred og glæde og gode resultater med det, I brænder for og har påtaget jer.

Som en skrev her op til nytåret: Der ligger 365 dage foran os at tage hul på og få det bedste ud af, dyrebare dage og ikke bare dage, vi skal skynde os at komme igennem og lægge bag os. Vores gode dronning mindede os i nytårstalen om, at vi ikke bliver for selvtilstrækkelige og husker at tænke på de andre, vores familie, vore venner, vore kolleger, og også vore naboer lidt længere henne ad vejen.

Der er utallige måder, hvorpå vi hver især kan have vore medmennesker, som vi møder tit eller en gang imellem, i tankerne og gøre noget for at vise dem, at vi ser dem. Det kan man være opmærksom på i både stort og småt - og med det, vi hver især formår at gøre.

Alt dette, som påhviler os hver især, prøver hjælpeorganisationer at sætte i system for bestemte medborgere med særlige problemer, sådan at medmenneskeligheden bliver organiseret. Det sker også i menighedsplejerne med alle jeres virkeområder ude omkring. Vi ønsker jer held og lykke med arbejdet i det nye år.

Et samfund kan ikke undvære hverken den organiserede medmenneskelighed eller den individuelle omsorg fra menneske til menneske. Lad os huske på det, så at vi kan hjælpe hinanden til at få et godt nyt år her i 2017.

Samvær i en ligeværdig relation

Peer-to-peer projektet på Nørrebro er nu i første fase. Samvirkende Menighedsplejer fik sommeren 2016 en bevilling fra Socialministeriet på 1 mio. kr. til et 2-årigt projekt for socialt udsatte på Nørrebro. Projektet hedder "Samvær i en ligeværdig relation".  Det er et projekt, hvor mennesker med psykisk lidelse, heriblandt også misbrugere og hjemløse, skal have støtte i hverdagen gennem en samværsrelation med mennesker, der har kæmpet og måske stadig kæmper med de samme eller lignende problemer, men har overskud til at gå ind og støtte andre i samme situation. Det er den form for socialt arbejde, der kaldes peer-to-peer støtte.

Samværet skal være både i private sammenhænge, hvor mennesker mødes på tomandshånd, og det skal være i kirker, der har åbne døre og indbyder til spisefællesskaber. En vigtig samarbejdspartner i projektet er Københavns Kommunes Socialforvaltning, der har indgået en samarbejdsaftale med Samvirkende Menighedsplejer om projektet.

SMP-medarbejder Paul-Erik Maertens, der i forvejen har en stor del af sit virke på Nørrebro og også er ansat af Kingo-Samuels Sogn, er blevet projektleder, og vi er nu sammen med Psykiatrienheden i Socialforvaltningen i gang med visitationsprocessen. Der er truffet aftale om, at Kingos Kirkes spisefællesskab skal åbne dørene for projektet, og i øjeblikket forhandles der med sogne på Nørrebro om at finde et spisefællesskab mere, som projektet kan blive en del af.

Er nogen interesserede i at høre nærmere om projektet, kan vi kontaktes herom tlf. 36 13 06 21 eller på kl@menighedsplejer.dk.

Samvirkende Menighedsplejers sorgstøttearbejde

Sorg handler om at miste et betydningsfuldt menneske. En har sagt det sådan: "Sorg er kærlighed der er blevet hjemløs". Det er sådan, det er. Sorgen er imidlertid en meget personlig sag, ikke at den skal holdes skjult, men den præges individuelt af den enkelte sørgende.

Vi er mennesker, og et af vore livsvilkår er, at vi mister dem, vi har kær. Det er altså noget, vi alle kommer ud for som en del af vore livsforløb. Men desværre er det ikke så velset i vor tid at vise sorgen offentligt. Før i tiden var der sørgetider, hvor man gik klædt i sort, så alle kunne se, at man i denne tid bar sorg og ikke var helt sig selv. Men i dagens samfund er det velset at have den glatte facade i orden.

Her kommer sorggruppen til at spille en stor rolle, idet den kan være pause fra hverdagen og et sted, hvor ligesindede kan mødes. En gammel dame kom til sorggruppen og udbrød helt spontant ”Åh, hvor er det dejligt - her kan jeg tale om død og begravelse uden at blive afbrudt".

Læs gerne videre på en helt ny menuside her på www.menighedsplejer.dk om sorg, sorgkultur og de tilbud Samvirkende Menighedsplejer tilbyder til mennesker i sorg.

"De Stille Stuer" - en vigtig hjælpevirksomhed

I stedet for en bårebuket eller en gave til en rund dag:

Giv et bidrag til ”De Stille Stuer”

Støt derved SMP’s landsdækkende uddeling af hjælp til økonomisk dårligt stillede og støt Københavns Understøttelsesforenings hjælpevirksomhed i København.

I stedet for en bårebuket ved begravelsen eller en gave til nogen, der ikke mangler noget, så lad din gave tilfalde dårligt stillede danskere og støt ”De Stille Stuer” Navnet og arbejdsgrenen går helt tilbage til 1920’erne. Da talte man om ”de stille stuer”, hvor livet var gået i stå, fordi beboerne ikke havde til dagen og vejen. Sådanne steder findes endnu den dag i dag.

De indsamlede midler deles med vores gode samarbejdspartner Københavns Understøttelsesforenings Legatfond efter en gammel aftale. SMP bruger en stor del af indtægterne herfra til den årlige julehjælp. Legatfonden anvender typisk det indsamlede til hjælp til betaling af husleje, lys, gas eller nødvendige anskaffelser for personer i akut økonomisk krise. Begge organisationer oplever for tiden et pres i form af flere ansøgere og har brug for opbakning i arbejdet.

Gavegivere kan kontakte De Stille Stuers administration ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 36 46 66 66, eller på smp@menighedsplejer.dk.

Herfra sendes en hilsen til den pårørende eller den, der fejrer en mærkedag, med besked om, at NN har skænket beløbet til minde om afdøde eller til glæde for den, der har en mærkedag. Støtte til De Stille Stuer indbetales på bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 0001076359 (eller evt. på giro 9541-400-4612).

Her er årsskriftet for De Stille Stuer for 2015.

Læs nærmere om De Stille Stuer her, se oversigten over fonde og legater.

Slut dig til Samvirkende Menighedsplejers støttemedlemmer

Peter Mygind og en sød feriepige på forsiden af vores medlemsfolder.

Tegn et personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. Det er både med til at understøtte organisationens økonomi og til at styrke oplevelsen af, at organisationen taler på vegne af mange, som deler de værdier, som Samvirkende Menighedsplejer står for.

Klik folderen for personligt støttemedlemskab frem her.

Se her nærmere om støttemedlemskabet og hvordan du tilmelder dig.

Nyheder

17-01-17 17:36

Samvirkende Menighedsplejer præsenterer her årets 2 kursusrækker

Vi er nu klar med kursusrække 1 om Luther og menighedspleje og kursusrække 2 om emner efter lokalt valg. [mere...]

20-12-16 16:11

600.000 kr. i uddelt julehjælp fra Samvirkende Menighedsplejer

D. 19. december blev der sendt for knap 600.000 kr. ud i tilskud fra Samvirkende Menighedsplejer til sognenes julehjælp til familier og enlige i ca. 100 danske sogne. [mere...]

20-12-16 15:52

Kurser om Luther og diakonien i 2017

SMP afholder i 2017 3 enkeltkurser med temaet "Menighedspleje i lyset af Luther". [mere...]

20-12-16 15:42

3,5 mio. kr. til Folkekirkens Feriehjælp 2017

SMP har netop modtaget en bevilling på 3,5 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til ferie for udsatte børnefamilier i landets sogne sommeren 2017. [mere...]

13-12-16 11:31

Rodfæstet og relevant. Nyt hæfte om SMP

Vi udgiver nu dette hæfte, der fortæller om Samvirkende Menighedsplejers forskellige arbejdsområder under perspektivet "før og nu". [mere...]

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev e-Sammen

Få nyheder fra Samvirkende Menighedsplejer ind i din mailboks ca. 1 gang om måneden!

e-Sammen er et elektronisk magasin, der udkommer ca. 12 gange om året.

Hvert nummer indeholder aktuelle artikler, god inspiration, tilbud om kurser, anmodning om støtte og forskelligt andet. En gang imellem sender vi nyheder fra og interviews med repræsentanter for menighedsplejer rundt i hele landet.

Hvis du vil have glæde af informationerne i e-Sammen, kan du tilmelde dig nu. Det er både nemt og gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 

Klik her for at tilmelde dig: Bliv tilmeldt e-Sammen.

Send os nyheder fra jeres menighedspleje

Vi bringer meget gerne det nyeste spændende initiativ fra jeres menighedspleje her på siden, til inspiration for andre. Derfor opfordrer vi jer til sende nyheder til smp@menighedsplejer.dk. Medsend gerne et foto.