Menighedsplejer

Helsingør Stift
Familietjenesten, Helsingør Domprovsti, Willumsensvej 15, 3000 Helsingør
Viborg Stift
Nørreland sogns Menighedspleje, Draget 23, 7500 Holstebro