Menighedsplejer

Roskilde Stift
Ølsemagle sogns Menighedspleje, Borgevangen 2, 4600 Køge