Menighedsplejer

Roskilde Stift
Jersie og Solrød Menighedspleje, Sdr. Byvej 23, Jersie, 2630 Solrød Strand