Menighedsplejer

Helsingør Stift
Karlebo Sogns Menighedspleje, Rantzausvej 2, 2990 Nivå
Strandmarks Sogns Menighedspleje, Sadelmagerporten 2 - 129, 2730 Herlev
Søborgmagle Sogns Menighedspleje, Grønnemose Alle 111, 2860 Søborg
Viborg Stift
Mejrup Kirkes Menighedspleje, Mejrup Kirkevej 4, 7500 Holstebro