Menighedsplejer

Københavns Stift
Christians og Vor Frelser Sognes Menighedspleje, St. Søndervoldsstræde 2 , 1419 København K
Helsingør Stift
Haralds Sogns Menighedspleje, Høje Gladsaxe 64, st. th. , 2860 Søborg
Hørsholm Sogns Menighedspleje, Lathyrusvej 9 , 2970 Hørsholm
Karlebo Sogns Menighedspleje, Rantzausvej 2, 2990 Nivå
Lolland-Falster Stift
Maribo Domsogns menighedspleje, Klostergade 14 , 4930 Maribo