Menighedsplejer

Københavns Stift
Fredens Sogns Menighedspleje, Ryesgade 68 C,1, 2100 København Ø
Kingo-Samuel Sogns Menighedspleje, Vagtmestervej 16,2 tv. , 2400 København NV
Helsingør Stift
Dyssegård Sogns Menighedspleje, Banebrinken 79, 1.tv., 2400 København NV
Roskilde Stift
Greve Sogns Menighedspleje, Søagervej 15, 2670 Greve