Menighedsplejer

Århus Stift
Gellerups Sogns Menighedspleje, Kirkekontoret, Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand