Menighedsplejer

Københavns Stift
Kapernaums Sogns Menighedspleje, Hvidkildevej 77, 2400 København NV