Menighedsplejer

Helsingør Stift
Dyssegård Sogns Menighedspleje, Banebrinken 79, 1.tv., 2400 København NV