Menighedsplejer

Københavns Stift
Islands Brygge Sogns Menighedspleje, Erik Eriksens Gade 11, 5.tv., 2300 København S