Menighedsplejer

Københavns Stift
Allehelgens og Sundkirkens Sognes Menighedspleje, Ungarnsgade 43, 2300 København S