Mangfoldighed i menighedsplejen

Formanden for menighedsplejen i Ringkøbing-Rindom, Birgit Beiter, fortæller her (indlæg fra Samvirkende Menighedsplejers årsmøde 2008):

I vores menighedspleje, der kom i gang i 2001, får ca. 30 mennesker et ugentligt besøg af én af vore besøgsvenner. Kort efter starten på besøgstjenesten fik vi nys om, at der var nogle kristne familier i den ret store gruppe af irakere, der var kommet til vores område. Da de gerne ville i kontakt med kirken, var vi en gruppe fra menighederne, der begyndte at sætte fælles spisearrangementer i gang. Indbydelserne gik ud til alle grupper af flygtninge. Der var, foruden de få kristne familier, mange muslimer og en gruppe mandæere.

Vi bekendtgør møderne i kirkebladet, og kommunen har hvert år støttet arbejdet. Foruden spisningen har der været udflugter, leg med børnene, snak, sange, fortællinger og foredrag. Nogle i menighederne var spørgende over for, om kirken på den måde kan tage sig af mennesker med andre religioner og være sammen med dem på lige fod og uden at missionere. Selv om der måtte kæmpes en brav kamp, anså vi det som vores opgave at vise de nyankomne, at vi gerne ville lære dem at kende, og at vi ville betragte dem som ligeværdige og værdsatte mennesker.

Nu er møderne blevet accepteret som en del af vores arbejde, og flere danskere er kommet til for at møde vores nye danskere. En del nydanskere afholder sig måske fra at komme, fordi vi kommer fra kirken. For at ingen skal være i tvivl om, hvor man har hinanden, holder vi i adventstiden et julemøde, hvor man bagefter kan komme med i kirken og synge julesalmer. En præst fortæller juleevangeliet, og deltagerne får set sig om i kirken og får fortalt om flere af tingene i kirken. Der har været en meget god tilslutning til disse arrangementer, og de fleste har været med i kirken bagefter.

Vores mål har været at nedbryde mure, at mødes, lære hinanden at kende og forhåbentlig blive venner. I en del tilfælde er det lykkedes. Når det efter lang tid er lykkedes at blive fortrolige med hinanden, føler vi, at det er et venskab, der vil vare ved, og som er givende begge veje.

Tit stilles vi over for uløselige problemer, som vi bare kan lytte til. Her kan det være bedre at sige det til os end til sin egen gruppe. Ensomheden er stor blandt flygtninge, da de ofte har efterladt en stor del af deres familie i hjemlandet. Tit er familien i stor nød, og vore venner prøver at hjælpe familien, så godt de kan. Her kommer vi til at fungere som en lille ventil og som en åben dør til det danske samfund og måske til kirken.

Vi prøver at drage nydanskerne ind i arbejdet på forskellig måde, selv om det kan være svært på grund af deres mange kriser og på grund af sprogproblemer. En enkelt er blevet besøgsven for en ældre dement dame. De går tur en gang om ugen, og de har det rigtig hyggeligt sammen. Besøgsvennen er glad for at deltage i det frivillige arbejde, og hun er med, når vi har vore sammenkomster i menighedsplejen. Besøgsvennen er ikke medlem af Folkekirken, men kommer der gerne en gang imellem. Vi vil gerne have flere af nydanskerne til at deltage i frivilligt arbejde. De vil have godt af det, og det vil vi også.