Udfordringer for koordinatoren af aflastningstjenesten

Koordinatorens arbejdsopgaver     

Personaleledelsen af de frivillige

 •  Samtale og ansættelse af nye frivillige.
 • Sikrer at frivillige har ren straffeattest. (er lovkrav hvis der arbejdes med børn)
 • Orienterer de frivillige omkring tavshedspligten.
 • Indberette til SMP omkring antal af frivillige i forhold til forsikring.
 • Foretage evalueringssamtaler.
 • Varetager plejen af de frivillige, hilsner på mærkedage, julehilsen generelt at påskønne indsatsen.
 • Være til rådighed med støtte til de frivillige.
 • Foretage afregning med frivillige. (udgifter vedrørende transport)

Møder, kurser og uddannelse af de frivillige

 • Det anbefales at der afholdes mindst fire årlige møder for de frivillige. Indkalde til og sikre mødeledelsen.
 • At de frivillige tilbydes kurser, aflastningstjenesten selv har tilrettelagt, eller tilrettelagt i samarbejde med andre. Desuden henvises der til SMP`s regionale kurser såvel som kurser der i øvrigt arrangeres og tilrettelægges for frivillige.
 • I forhold til uddannelse bør aflastningstjenesten ligeledes tilbyde de frivillige lån af relevante bøger og anden informationsmateriale.

Indledende og opfølgende kontakt til modtagere af aflastning og andre tilbud

 • Første gangs besøg hos alle modtagere herunder vurdering af om opgaven falder inden for aflastningstjenestens målgruppe.
 • Sikre at modtagerne har forstået hvad aflastningstjenesten tilbyder, og hvilke opgaver man ikke varetager.
 • Tilbyde modtagerne at de altid kan ringe.
 • Det anbefales, at der foretages regelmæssige evalueringssamtaler med modtagerne.
 • Telefonbetjening.
 •  Aflastningstjenesten bør have en telefon der altid kan kontaktes. Mobiltelefon anbefales.
 •  PR aktiviteter.
 •  Udarbejde og fordele pjecer om tilbudet.
 • Eventuelt tilbud om at fortælle om aflastningstjenesten ved møder.
 • Informere pressen om aflastningstjenesten.
 • Annoncering om aflastningstjenesten og behovet for frivillige. Kontakt til samarbejdspartnere.
 •  Kommunes hjemmepleje herunder demenskoordinatorer og det opsøgende personale.
 • Lokalområdets besøgstjenester.
 • Frivillighedsformidlingen.
 • SMP og andre aflastningstjenester.
 • Alzheimerforeningen og andre relevante sygdomsorganisationer.

 Administrative opgaver

 • Udarbejde budget for arbejdet, og medvirke til at der bliver søgt om § 18 midler til arbejdet.