Frontaldemens. Af Else Melin og Rolf Bang Olsen

Frontaldemens. Af Else Melin og Rolf Bang Olsen.

Denne bog handler om frontaldemens - en særlig demensform, hvor den forreste del af hjernen er skadet. Der er tale om en række af forskellige lidelser, som har det til fælles, at der er tale om demens, som involverer frontallapperne.
Et kritisk område for personlighedsændringer er den forreste del af hjernen også kaldet frontallapperne (pandelapperne). Der kendes mange årsager til, at frontaldelen af hjernen angribes. Sygdomsbilledet er varierende, men fælles er negative effekter på funktion. Symptomerne på frontaldemens er personlighedsforandringer, men ikke nødvendigvis en forringet hukommelse. Frontaldemens starter desuden ofte i en yngre alder, dvs. under 65 år. Det særlige ved frontaldemenspatienter er, at de ikke egner sig til at blive passet i almindelige plejemiljøer.
Bogen handler om, hvordan arv, skader, sygdomme og demens påvirker frontallapperne. "Den rummer grundlæggende viden om den seneste forskning, om hjernen og om diagnoser. Den giver bud på, hvad man kan gøre, for at denne gruppe også får så godt et liv som muligt på trods af ders manglende evne til at sanse, hvad de selv gør"(fra Forord af Kristian Riis, generalsekretær for Omsorgsorganisationernes Samråd).
Forfatterne fører læseren gennem en forståelse af den normale hjernes funktion, samt hvad der sker, når hjernen begynder at degenerere. Herefter følger afsnit, der belyser årsager, symptomer samt hvordan diagnosen stilles. En væsentlig del af bogen beskriver, hvilke behandlingsmuligheder der er. Medicin har kun beskeden effekt. Derfor beskrives hvilke redskaber, som kan anvendes i stedet for eller sammen med medicin. Der bliver lagt stor vægt på, hvordan kommunikationsmetoder og et omsorgsfuldt miljø kan tilpasses den ramtes varierende behov. Bogen er et godt redskab i forhold til de vanskelige situationer, der opstår i samvær med eller pleje af et menneske med frontaldemens.
Bogen er skrevet af to forfattere, som gennem en årrække har forsket, behandlet og undervist i demens. De har i håndbogen samlet den nyeste internationale viden på feltet og har samtidig forsøgt at besvare de spørgsmål, som er blevet stillet om frontaldemens på kurser og ved foredrag, mv.
Forfatterne kaster lys over mange af de spørgsmål, der rejser sig for familie og venner, når en af de nærmeste rammes af en skade i frontallapperne. For medarbejdere i omsorgssektoren vil bogen være en anvendelig guide til forståelse af, hvad der kan være med til at gøre hverdagen bedre for den ramte. Også andre med interesse for dette emne kan have udbytte af bogen.
Else Melin er svensk legitimeret psykolog, specialist i pædagogisk psykologi og har siden 1970 arbejdet med uddannelse indenfor ældreplejen, specielt demensområdet. Har undervist for Omsorgsorganisationernes Samråd i over 20 år. Har sammen med Rolf Bang Olsen udgivet Håndbog i Demens (1997/2000).
Rolf Bang Olsen, speciallæge i psykiatri, overlæge ved gerontopsykiatrisk afdeling på Middelfart sygehus. Har undervist inden for demensområdet siden 1985, var blandt andet initiativtager til uddannelsen, som demenskoordinator arrangeret af Omsorgsorganisationernes Samråd.

UDDRAG AF INDHOLD: Den biologiske udvikling. Hvordan fungerer hjernen? Historie. Hvad sker der, når den frontale funktion forstyrres? Frontale lidelser. Symptomer. Demensudredning. Medicinsk behandling. Seksualitet og demens. Stress og udbrændthed. Humor og glæde. Omsorg og miljø. Et blik ind i fremtiden.
Noter. Ordforklaring. Personregister. Stikordsregister. Littteraturliste. Forslag til supplerende læsning. Nyttige adresser og information. Appendiks.

Udgivet af Omsorgsorganisationers Samråd.