Diakoniforkyndelse

12-02-08 15:19

De to fodspor i sandet

Mig er givet al magt i Himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle indtil verdens ende.

Tekst: Dåbsbefalingen

Det fortælles, at en mand engang havde en drøm om Gud og livet.

”Jeg drømte”, sagde han, at jeg vandrede i sandet langs en endeløs strandbred side om side med Gud.

Jeg talte med Gud om alle ting, som var sket i mit liv - og som jeg aldrig helt var kommet til at forstå.

Vore fødder efterlod fodaftryk i sandet.

Da jeg et kort øjeblik så mig tilbage, så jeg pludselig, at der nogle steder kun var efterladt aftryk af et par fødder - ikke to!

Jeg stoppede op for at se nærmere efter og tænke over det.

Gud så hvor rådvild jeg blev, og

Jeg sagde: ”Herre, hvorfor er der nogle strækninger på vores vej, hvor der kun er fodaftryk af en person”??

Jeg kan se, det var i perioder, hvor jeg havde det dårligt!

Hvorfor var du ikke hos mig, når jeg havde allermest brug for dig?

Hvorfor forlod du mig til tider?

”Mit barn”, sagde Gud, ”Der hvor der kun var et spor, det var de strækninger, hvor jeg bar dig!!”

Nogle gange kan vi føle os forladt og alene, det kan virke som om, at vi må bære på alt det tunge alene. Ja nogle gange kan vi føle, at selv Gud har forladt os, og vi går helt alene på en endeløs strand.

Men selv når vi kan synes, at det hele virker meningsløst og forkert, så er det værd at huske på, at Gud har lovet os i dåben, at han vil være med os alle dage.

Det betyder helt konkret,  at han ikke forlader os siden.

Han går ved siden af os gennem hele vores liv. Og de gange, vi kan føle os helt forladt, der tager Gud os ind til sig og er helt tæt ved os.

Den hånd som Gud tager om os i dåben, den slipper os ikke igen, nej den vil være hos os, både når vi har gode dage, og når vi har onde dage.

Amen

Lise-Lotte NielsenLad os bede:

Kære Gud vor Fader i himlene.
Tak fordi du går ved vor side.
Tak fordi vi ved, du vil følge os,
Hvor vi end går hen.
I dine gode hænder ligger alt det,
Som ligger bag os,
Både det der lykkedes,
Og det som mislykkedes,
Med alle de almindelige dage
Som kom til at forme vort liv.
Nu beder vi dig om at følge os,
Ind i den ukendte fremtid,
Som både drager og ængster os.
Lad din glæde blive vor glæde,
Og vær os nær, som du har lovet
I Jesu navn. Amen


LLN/2008


Tilbage