Nyhedsarkiv

27-02-17 18:25

Ny Start Tips Folder fra Samvirkende Menighedsplejer

I løbet af den seneste tid har vi arbejdet med at fremstille en ny, gennemredigeret version af folderen Start Tips, der første gang udkom i 2008.

Folderen (her illustreret med et ældre foto) er beregnet både på nye menigheder, der vil i gang med sognediakonien, og på at give ny inspiration de steder, hvor man allerede er i fuld gang.

Der fortælles om diakoni og menighedspleje og om mulighederne for at arbejde med det enten ud fra menighedsrådet eller ud fra en særligt stiftet menighedspleje.

Endvidere gives der inspiration til en lang række arbejdsområder, der passer fint ind i menighedsdiakonien.

Der er kommet en del nye arbejdsgrene i fokus i menighedsplejernes sociale arbejde i de senere år, og alt er nu kommet med i den nye udgave af folderen.

Den kan klikkes frem her.

Læs nærmere om medlemsvilkår her.


Tilbage