Samvær i en ligeværdig relation

Peer-to-peer projektet på Nørrebro er nu i første fase. Samvirkende Menighedsplejer fik sommeren 2016 en bevilling fra Socialministeriet på 1 mio. kr. til et 2-årigt projekt for socialt udsatte på Nørrebro. Projektet hedder "Samvær i en ligeværdig relation".  Det er et projekt, hvor mennesker med psykisk lidelse, heriblandt også misbrugere og hjemløse, skal have støtte i hverdagen gennem en samværsrelation med mennesker, der har kæmpet og måske stadig kæmper med de samme eller lignende problemer, men har overskud til at gå ind og støtte andre i samme situation. Det er den form for socialt arbejde, der kaldes peer-to-peer støtte.

Samværet skal være både i private sammenhænge, hvor mennesker mødes på tomandshånd, og det skal være i kirker, der har åbne døre og indbyder til spisefællesskaber. En vigtig samarbejdspartner i projektet er Københavns Kommunes Socialforvaltning, der har indgået en samarbejdsaftale med Samvirkende Menighedsplejer om projektet.

SMP-medarbejder Paul-Erik Maertens, der i forvejen har en stor del af sit virke på Nørrebro og også er ansat af Kingo-Samuels Sogn, er blevet projektleder, og vi er nu sammen med Psykiatrienheden i Socialforvaltningen i gang med visitationsprocessen. Der er truffet aftale om, at Kingos Kirkes spisefællesskab skal åbne dørene for projektet, og i øjeblikket forhandles der med sogne på Nørrebro om at finde et spisefællesskab mere, som projektet kan blive en del af.

Er nogen interesserede i at høre nærmere om projektet, kan vi kontaktes herom tlf. 36 13 06 21 eller på kl@menighedsplejer.dk.

Samvirkende Menighedsplejers sorgstøttearbejde

Sorg handler om at miste et betydningsfuldt menneske. En har sagt det sådan: "Sorg er kærlighed der er blevet hjemløs". Det er sådan, det er. Sorgen er imidlertid en meget personlig sag, ikke at den skal holdes skjult, men den præges individuelt af den enkelte sørgende.

Vi er mennesker, og et af vore livsvilkår er, at vi mister dem, vi har kær. Det er altså noget, vi alle kommer ud for som en del af vore livsforløb. Men desværre er det ikke så velset i vor tid at vise sorgen offentligt. Før i tiden var der sørgetider, hvor man gik klædt i sort, så alle kunne se, at man i denne tid bar sorg og ikke var helt sig selv. Men i dagens samfund er det velset at have den glatte facade i orden.

Her kommer sorggruppen til at spille en stor rolle, idet den kan være pause fra hverdagen og et sted, hvor ligesindede kan mødes. En gammel dame kom til sorggruppen og udbrød helt spontant ”Åh, hvor er det dejligt - her kan jeg tale om død og begravelse uden at blive afbrudt".

Læs gerne videre på en helt ny menuside her på www.menighedsplejer.dk om sorg, sorgkultur og de tilbud Samvirkende Menighedsplejer tilbyder til mennesker i sorg.

SMP's kursuskatalog for 2016

Vi præsenterer her årets kursuskatalog fra Samvirkende Menighedsplejer. Hent det her.

Meld jer til et af de tre kurser, vi indbyder til om Egenomsorg i frivilligt socialt arbejde, på Frederiksberg, i Odense og i Hillerød. I kan også melde jer til et kursus om Hemmeligheden i al Hjælpekunst, med udgangspunkt i Søren Kierkegaards ord om, at det gælder om at finde mennesket, hvor det er, og begynde der. Det afholdes i Roskilde, Vejle og Nørresundby.

Der er endvidere mange tilbud om kurser, til bestilling i sognene, bl.a. et kursus for kirkegårdsansatte i håndtering af mødet med sorgramte mennesker i deres arbejde. Dette og andre kurser har været efterspurgte sidste år, så vi glæder til at tilbyde kurserne for jer igen i år. Alle vore kurser har diakonien som omdrejningspunkt. Vi håber på denne måde at få god kontakt med mange af vore medlemmer. På denne måde vil vi også gerne have kontakt med mennesker, sogne og institutioner, der deltager i eller bestiller kurset alene af interesse for emnet.

Sammenlægning af fonde i Samvirkende Menighedsplejer

Civilstyrelsen har givet tilladelse til, at 6 mindre fonde, som administreres af Samvirkende Menighedsplejer, nedlægges, og at kapitalen fra disse fonde lægges ind under Samvirkende Menighedsplejers Fællesfond for Skjult Nød. Nedlæggelsen og sammenlægningen sker med det formål at spare udgifter til administration og revision, således at en større andel af udbyttet kan anvendes til hjælpeformålet.

De nedlagte fonde, som ikke kan søges mere, er følgende: Frederik Neergaard Meyers Legat, Forhenværende fuldmægtig i Danmarks Nationalbank Georg Hellerung og hustru Irma Hellerungs Mindelegat, Fonden "Børneplejeforeningen af 1849", Trafikkontrollør O.B. Wellejus og hustru Helga Wellejus, født Balslev's Fond, Sparekassedirektør Carl G.G. Faber og hustrus Fond samt Astrid Brorsons Fond.

Den fortsættende fond, Samvirkende Menighedsplejers Fællesfond for Skjult Nød, der indregner kapitalen fra disse 6 nedlagte fonde, har følgende formål: Hjælp og støtte til personer, der er værdigt trængende, syge, gamles vel, familier eller personer, der er kommet i akut nød, herunder rekreations- og ferieophold.

Se mere om fonde og legater her.

"De Stille Stuer" - en vigtig hjælpevirksomhed

I stedet for en bårebuket eller en gave til en rund dag:

Giv et bidrag til ”De Stille Stuer”

Støt derved SMP’s landsdækkende uddeling af hjælp til økonomisk dårligt stillede og støt Københavns Understøttelsesforenings hjælpevirksomhed i København.

I stedet for en bårebuket ved begravelsen eller en gave til nogen, der ikke mangler noget, så lad din gave tilfalde dårligt stillede danskere og støt ”De Stille Stuer” Navnet og arbejdsgrenen går helt tilbage til 1920’erne. Da talte man om ”de stille stuer”, hvor livet var gået i stå, fordi beboerne ikke havde til dagen og vejen. Sådanne steder findes endnu den dag i dag.

De indsamlede midler deles med vores gode samarbejdspartner Københavns Understøttelsesforenings Legatfond efter en gammel aftale. SMP bruger en stor del af indtægterne herfra til den årlige julehjælp. Legatfonden anvender typisk det indsamlede til hjælp til betaling af husleje, lys, gas eller nødvendige anskaffelser for personer i akut økonomisk krise. Begge organisationer oplever for tiden et pres i form af flere ansøgere og har brug for opbakning i arbejdet.

Gavegivere kan kontakte De Stille Stuers administration ved henvendelse til Samvirkende Menighedsplejer på tlf. 36 46 66 66, eller på smp@menighedsplejer.dk.

Herfra sendes en hilsen til den pårørende eller den, der fejrer en mærkedag, med besked om, at NN har skænket beløbet til minde om afdøde eller til glæde for den, der har en mærkedag. Støtte til De Stille Stuer indbetales på bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 0001076359 (eller evt. på giro 9541-400-4612).

Her er årsskriftet for De Stille Stuer for 2015.

Læs nærmere om De Stille Stuer her, se oversigten over fonde og legater.

Slut dig til Samvirkende Menighedsplejers støttemedlemmer

Peter Mygind og en sød feriepige på forsiden af vores medlemsfolder.

Tegn et personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer. Det er både med til at understøtte organisationens økonomi og til at styrke oplevelsen af, at organisationen taler på vegne af mange, som deler de værdier, som Samvirkende Menighedsplejer står for.

Klik folderen for personligt støttemedlemskab frem her.

Se her nærmere om støttemedlemskabet og hvordan du tilmelder dig.

Nyheder

10-10-16 20:29

Spændende undersøgelse af ensomhed og sociale relationer hos ældre

Samvirkende Menighedsplejers besøgstjeneste i København har deltaget i en kvalitativ undersøgelse. [mere...]

10-10-16 20:24

Fortællinger om menighedsplejearbejder for børn efterlyses.

Menighedsplejer - HJÆLP OS!
Vi har brug for din hjælp til at blive opdateret på Jeres arbejde for børn, da Samvirkende Menighedsplejer er ved at udforme et nyt materiale om menighedsplejens arbejd... [mere...]

26-09-16 13:26

Ledig stilling som rengøringsassistent på Kirkebjerghus

Kirkebjerghus er 62 ældreboliger i Vanløse og er en selvejende institution knyttet til Samvirkende Menighedsplejer [mere...]

18-09-16 18:08

På toppen og i bunden

Det bliver temaet for Diakoniens Dag d. 5. februar 2017 [mere...]

05-09-16 16:29

Så afholder SMP igen basiskursus for aflastere

SMP fastholder sin mangeårige tradition med basiskursus hverandet år, og kurset er d. 2.-4. november i Ejby på Fyn. [mere...]

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev e-Sammen

Få nyheder fra Samvirkende Menighedsplejer ind i din mailboks ca. 1 gang om måneden!

e-Sammen er et elektronisk magasin, der udkommer ca. 12 gange om året.

Hvert nummer indeholder aktuelle artikler, god inspiration, tilbud om kurser, anmodning om støtte og forskelligt andet. En gang imellem sender vi nyheder fra og interviews med repræsentanter for menighedsplejer rundt i hele landet.

Hvis du vil have glæde af informationerne i e-Sammen, kan du tilmelde dig nu. Det er både nemt og gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig igen. 

Klik her for at tilmelde dig: Bliv tilmeldt e-Sammen.

Send os nyheder fra jeres menighedspleje

Vi bringer meget gerne det nyeste spændende initiativ fra jeres menighedspleje her på siden, til inspiration for andre. Derfor opfordrer vi jer til sende nyheder til smp@menighedsplejer.dk. Medsend gerne et foto.