Frivillige søges

Igennem Aflastningstjenesten kan vi tilbyde at aflaste pårørende, der passer demente, langvarigt syge og døende i eget hjem.

Pårørende er en uvurderlig støtte for syge mennesker, og Aflastningstjenesten giver den pårørende mulighed for at kunne koble fra nogle timer.

 

Ønsker og forventninger til en frivillig medarbejder i aflastningstjenesten:

  • Sundhedsfaglig baggrund.
  • Gerne efterlønsmodtager eller pensionist.

 

Vi tilbyder:

  • Fælles værdigrundlag.
  • Info på denne hjemmeside.
  • Fortløbende temadage.
  • Supervision.
  • Jævnlige basiskurser og konferencer.

Aflastningstjenesten er i flere byer og sogne etableret med lokale grupper, men over alt i landet er der behov for tilbudet.

Vi tilbyder derfor at skabe kontakt til en eventuel lokal gruppe, eller medvirke til at tilbuddet også bliver etableret i dit sogn.

 

Se på Liste over Aflastningstjenester, hvem der er kontaktpersoner i de enkelte aflastningstjenester, hvis du ønsker flere informationer.