Aktiviteter hos menighedsplejerne

Folkekirkens Feriehjælp (70)
Besøgstjeneste i private hjem (62)
Julehjælp (47)
Dagligstue/café/generelt (32)
Besøgstjeneste på plejehjem (30)
Sorggruppe Øvrige (19)
Netværksarbejde for børnefamilier (17)
Tværkulturelt arbejde (16)
Aflastningstjeneste for demente (13)
Samvær på tværs af generationer (11)
Dagligstue/café/for bestemt gruppe (10)
NetvAErk for Aeldre:eldrekredsmoeder (10)
Sociale aktiviteter (9)
Genbrugsbutik (9)
Ledsagertjeneste (9)
Bisiddertjeneste (9)
Julehjaelp legater (9)
Vågekonetjenesten (8)
Telefonkæde (8)
Aflastningstjeneste anden alvorlig sygdom (7)
Sorggruppe for voksne (6)
Eftermiddagsmøde/udflugter (6)
Andet: Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (5)
Udflugter for ældre (5)
Sorggruppe børn og unge (4)
Akuthjælp (4)
Ældremøder (4)
Kirkens genbrug (4)
Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (4)
Aktiviteter for boern og unge (4)
Kirkens Fællesspisning (3)
Teenage fællesskab (3)
Mandegruppe med mad (3)
Økonomigruppen (3)
Julemarked (3)
handy- gruppe (3)
legatuddeling (3)
Juleaftensarrangement (3)
Netværk for ældre:ældrekredsmøder (3)
Mini-hoejskolen (foredrag og faellesspisning) (2)
Spisevenner (2)
Julemiddag (2)
Bespisning af hjemløse (2)
Sommerudflugt for ældre og ensomme (2)
Herrehjørnet - kun for mænd (2)
Vanskeligt stillede børnefamilier (2)
Loppemarked (2)
faellesspisning - cafe arrangementer (2)
Værestedsaftener (2)
Familietjeneste (2)
Sogneaftener (2)
www.fugleskraemsel.dk (1)
Sognemøde for ældre (1)
Kirkens Fredagsklub (1)
Hoejskoleophold (1)
toejindsamling (1)
Sommerlejr (1)
Daglig leder af Kirkens Genbrug (1)
Demenscafe (1)
Sorggruppe for unge og voksne, der har mistet børn (1)
Hyggeklub (1)
Madklub for enlige forsørgere (1)
Socialrådgiverbistand (1)
Elsk Kvaglund (1)
Drivhuset - oplevelser og fællesskab (1)
Middag for frivillige (1)
Lille Juleaften i Snertinge (1)
Byfest (1)
Sognemiddage (1)
Salg af diverse mad og drikke ved forskellige koncerter (1)
Salmesang mm. på ældrecenter (1)
Hjælp til flygtninge (1)
Kirkens Kaffestue (1)
Hjemloese (1)
Internationale aftener (1)
Udflugt - frokost for let psykisk syge (1)
Andet frivilligt arbejde (1)
Internationalt mødested for Kvinder (1)
Fredagstraef - faellesspisning (1)
Slagelse Menighedspleje (1)
Haandarbejde (1)
Aarligt hoestmarked til stoette for MP (1)
Musik og menighedspleje (1)
Mange lokalforankrede aktiviteter og initiativer under en hat (1)
Juleaften for ældre og ensomme m.fl. (1)
Gud og Pasta (1)
Mandagshjørnet, mødested for dagplejere med børn (1)
Tirsdagstræf (1)
Familie-sommerudflugt (1)
Torsdagsklub (1)
Flygtninge arbejde (1)
Oplevelsesklub for selvhjulpne pensionister (1)
faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (1)
Besøgstjeneste på plejehjem med gudstjeneste (1)