Aktiviteter hos menighedsplejerne

Folkekirkens Feriehjælp (70)
Besøgstjeneste i private hjem (62)
Julehjælp (46)
Dagligstue/café/generelt (32)
Besøgstjeneste på plejehjem (30)
Sorggruppe Øvrige (19)
Netværksarbejde for børnefamilier (17)
Tværkulturelt arbejde (16)
Aflastningstjeneste for demente (13)
Samvær på tværs af generationer (11)
Dagligstue/café/for bestemt gruppe (10)
NetvAErk for Aeldre:eldrekredsmoeder (10)
Sociale aktiviteter (9)
Genbrugsbutik (9)
Ledsagertjeneste (9)
Bisiddertjeneste (9)
Julehjaelp legater (9)
Vågekonetjenesten (8)
Telefonkæde (8)
Aflastningstjeneste anden alvorlig sygdom (7)
Sorggruppe for voksne (6)
Eftermiddagsmøde/udflugter (6)
Andet: Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (5)
Sorggruppe børn og unge (5)
Udflugter for ældre (5)
Aktiviteter for boern og unge (4)
Netvaerk - faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (4)
Akuthjælp (4)
Ældremøder (4)
Kirkens genbrug (4)
legatuddeling (3)
Juleaftensarrangement (3)
Netværk for ældre:ældrekredsmøder (3)
Kirkens Fællesspisning (3)
Teenage fællesskab (3)
Mandegruppe med mad (3)
Økonomigruppen (3)
Julemarked (3)
handy- gruppe (3)
Familietjeneste (2)
Sogneaftener (2)
Spisevenner (2)
Mini-hoejskolen (foredrag og faellesspisning) (2)
Julemiddag (2)
Sommerudflugt for ældre og ensomme (2)
Bespisning af hjemløse (2)
Herrehjørnet - kun for mænd (2)
Vanskeligt stillede børnefamilier (2)
Loppemarked (2)
faellesspisning - cafe arrangementer (2)
Værestedsaftener (2)
Gud og Pasta (1)
Juleaften for ældre og ensomme m.fl. (1)
Mandagshjørnet, mødested for dagplejere med børn (1)
Tirsdagstræf (1)
Torsdagsklub (1)
Flygtninge arbejde (1)
Familie-sommerudflugt (1)
faellesspisning - sociale aktiviteter - AELDRE (1)
Oplevelsesklub for selvhjulpne pensionister (1)
Besøgstjeneste på plejehjem med gudstjeneste (1)
www.fugleskraemsel.dk (1)
Sognemøde for ældre (1)
Hoejskoleophold (1)
Kirkens Fredagsklub (1)
toejindsamling (1)
Demenscafe (1)
Sommerlejr (1)
Daglig leder af Kirkens Genbrug (1)
Sorggruppe for unge og voksne, der har mistet børn (1)
Madklub for enlige forsørgere (1)
Hyggeklub (1)
Elsk Kvaglund (1)
Socialrådgiverbistand (1)
Middag for frivillige (1)
Drivhuset - oplevelser og fællesskab (1)
Lille Juleaften i Snertinge (1)
Byfest (1)
Salg af diverse mad og drikke ved forskellige koncerter (1)
Sognemiddage (1)
Hjælp til flygtninge (1)
Salmesang mm. på ældrecenter (1)
Hjemloese (1)
Kirkens Kaffestue (1)
Udflugt - frokost for let psykisk syge (1)
Internationale aftener (1)
Andet frivilligt arbejde (1)
Internationalt mødested for Kvinder (1)
Fredagstraef - faellesspisning (1)
Slagelse Menighedspleje (1)
Haandarbejde (1)
Aarligt hoestmarked til stoette for MP (1)
Musik og menighedspleje (1)
Mange lokalforankrede aktiviteter og initiativer under en hat (1)