Du er her: 

Bliv medlem

Vi er en medlemsorganisation for sognenes diakonale arbejde

I Samvirkende Menighedsplejer anser vi det som vores fornemmeste opgave at støtte sognene i at udøve diakoni. Vi støtter blandt andet med rådgivning og økonomisk støtte. Vores medlemmer kan deltage i vores projekter, som fx Folkekirkens Feriehjælp. Vi tilbyder kurser og opbygger netværk, for at diakonien kan sprede sig.

Vores medlemmer består af:

1) Selvstændige Menighedsplejer

2) Menighedsråd, som udarbejder en samarbejdsaftale med os

Hvilken måde, I vælger at organisere sognets diakonale indsats, er ikke afgørende for os. Læs mere om de to typer medlemskab på de følgende sider.

Bliv medlem med en menighedspleje

Har I allerede etableret en lokal menighedspleje, kan I søge om optagelse i Samvirkende Menighedsplejer ved at sende jeres godkendte vedtægter, referat af stiftende generalforsamling og kontaktinformationer på jeres bestyrelse ind til os. Læs mere om hvordan man opretter en menighedspleje.

Bliv medlem med en samarbejdsaftale

En samarbejdsaftale med os er en juridsk bindende aftale mellem menighedsrådet og Samvirkende Menighedsplejer. Ønsker I at etablere en samarbejdsaftale, skal I kontakte os, så sender vi en aftale til jer, som I så skal sende retur underskrevet. Læs mere om at etablere en samarbejdsaftale her.

Personligt medlemskab

Med dit personlige medlemskab støtter du vores landsdækkende arbejde. Læs mere her.

Mere om medlemskabet

Kontingent:
Medlemmer betaler kontingent en gang årligt i foråret
Årskontingent for en menighedspleje: 1.100 kr.
Årskontingent for en samarbejdsaftale: 1.500 kr.

Kontakt os for priser, hvis I er flere pastorater eller et stift, der ønsker at blive medlem.

Hvad indgår i medlemskabet?

 • Vi arbejder sammen om diakonien
 • Medlemssogne og menighedsplejer kan deltage med så mange deltagere til årsmødet, som de ønsker, hvoraf én har stemmeret
 • Deltagelse i projekter, vi sætter i gang rundt i landet
 • Vores medlemmer udveksler erfaringer og inspirerer hinanden på kryds og tværs ved møder, netværk og på kurser
 • Vores medlemsblad SAMMEN udkommer to gange om året og sendes pr. post til formand for menighedsplejen og til personlige medlemmer
 • Kurser og rådgivning til medlemspris
 • Forsikring af et antal frivillige
 • Mulighed for at deltage i Folkekirkens Feriehjælp
 • Nyheder og inspiration på Facebook og vores hjemmeside
 • Mulighed for at søge legater på vegne af værdigt trængende mennesker
 • Tilskud til sognets egen uddeling af julehjælp
   

Specielt for medlemmer, der har etableret en menighedspleje

 • Rådgivning om administration og juridiske forhold
 • Indsamlingsaftale. Lokale menighedsplejer kan indgå en aftale med os, som gør, at indsamlinger ikke skal anmeldes
 • Menighedsplejer kan modtage gaver, og gavegiver kan få skattefradrag af støttebeløbet
 • Samvirkende Menighedsplejer tilbyder at samarbejde med menighedsplejen om at oprette en Kirkens Genbrugs butik. Læs mere

Måske er du også interesseret i

Er I interesserede i at starte besøgstjeneste, aktiviteter for udsatte børnefamilier eller måske støtte sørgende?

Læs mere om diakonale aktiviteter

Samvirkende Menighedsplejer sender hvert år ca. 200 familier på ferie i samarbejde med 50 sogne.

Læs mere

Vi tilbyder kurser om diakonale emner

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her