Du er her: 

Opret en menighedspleje

I Samvirkende Menighedsplejer anser vi det som vores fornemmeste opgave at støtte sognene i at udøve diakoni. Nedenfor kan du læse om, hvordan I kan oprette en menighedspleje i sognet, til at varetage diakonale arbejdsopgaver. En menighedspleje er en forening, en selvstændig juridisk enhed, med egne vedtægter og bestyrelse. I menighedsplejens bestyrelse sidder ofte repræsentanter fra menighedsrådet og frivillige fra menigheden, der har lyst og interesse i at yde en indsats for kirkens sociale arbejde. Menighedsplejens selvstændige økonomi giver mulighed for at indsamle penge, modtage gaver og søge tilskud fra kommunen til de kirkelige sociale aktiviteter. Når menighedsplejen er oprettet, kan den blive medlem af Samvirkende Menighedsplejer. Sogne, der ikke etablerer en selvstændig menighedspleje, kan blive medlem, ved at menighedsrådet indgår en samarbejsaftale med Samvirkende Menighedsplejer. Læs om samarbejdsaftaler her.

Fordele ved en menighedspleje

Fordelene ved at organisere kirkens sociale arbejde med en menighedspleje, mener vi er:

 • Menighedsplejen giver mulighed for at engagere mennesker, der ikke sidder i menighedsrådet
 • De frivillige kan fokusere deres indsats direkte på udførsel af det diakonale arbejde, uden at skulle bruge tid på praktiske udfordrigner som kirkebygning og kirkegård
 • Menighedsplejens selvstændige økonomi giver et råderum for de diakonale aktiviteter
 • Menighedsplejen er en organisation, som kirken kan samle ind til
 • Som medlem af Samvirkende Menighedsplejer kan den lokale menighedspleje modtage gaver og arv, hvor gavegiver har mulighed for skattefradrag fra første krone
 • En menighedspleje kan søge støtte i de kommunale §18 midler samt forskellige fonde og legater
 • En menighedspleje kan modtage midler fra en genbrugsbutik

Mere om medlemskabet

Kontingent:
Medlemmer betaler kontingent en gang årligt i foråret
Årskontingent for en menighedspleje: 1.100 kr.
Årskontingent for en samarbejdsaftale: 1.500 kr.

Kontakt os for priser, hvis I er flere pastorater eller et stift, der ønsker at blive medlem.

Hvad indgår i medlemskabet?

 • Vi arbejder sammen om diakonien
 • Medlemssogne og menighedsplejer kan deltage med så mange deltagere til årsmødet, som de ønsker, hvoraf én har stemmeret
 • Deltagelse i projekter, vi sætter i gang rundt i landet
 • Vores medlemmer udveksler erfaringer og inspirerer hinanden på kryds og tværs ved møder, netværk og på kurser
 • Vores medlemsblad SAMMEN udkommer to gange om året og sendes pr. post til formand for menighedsplejen og til personlige medlemmer
 • Kurser og rådgivning til medlemspris
 • Forsikring af et antal frivillige
 • Mulighed for at deltage i Folkekirkens Feriehjælp
 • Nyheder og inspiration på Facebook og vores hjemmeside
 • Mulighed for at søge legater på vegne af værdigt trængende mennesker
 • Tilskud til sognets egen uddeling af julehjælp
   

Specielt for medlemmer, der har etableret en menighedspleje

 • Rådgivning om administration og juridiske forhold
 • Indsamlingsaftale. Lokale menighedsplejer kan indgå en aftale med os, som gør, at indsamlinger ikke skal anmeldes
 • Menighedsplejer kan modtage gaver, og gavegiver kan få skattefradrag af støttebeløbet
 • Samvirkende Menighedsplejer tilbyder at samarbejde med menighedsplejen om at oprette en Kirkens Genbrugs butik. Læs mere

Hvordan opretter I en menighedspleje?

Vedtægt
Når I har besluttet jer for at oprette en menighedspleje, skal I udforme en vedtægt og stifte foreningen. Samvirkende Menighedsplejer har udarbejdet en standardvedtægt for en menighedspleje. Menighedsplejens vedtægt er det juridiske grundlag for arbejdet. Vedtægten skal formulere formålet med menighedsplejen, beskrive bl.a. hvordan bestyrelsen vælges og hvornår der holdes årsmøde. Vi anbefaler, at I tager udgangspunkt i standardvedtægten og vurderer om vedtægtens paragraffer skal tilpasses, så den afspejler jeres lokale forhold. Hent standardvedtægt her.

Stiftende generalforsamling
I skal indkalde til stiftende generalforsamling, hvor vedtægten godkendes og den første bestyrelse vælges. Vi anbefaler, at I - inden I afholder stiftende generalforsamling - finder en personflok, der gerne vil indtræde i bestyrelsen, så I er sikre på, at bestyrelsen kan træde sammen og gå i gang med arbejdet, umiddelbart efter stiftende generalforsamling.

Vedtægten skal underskrives og bestyrelsen skal konstituere sig
Efter generalforsamlingen skal bestyrelsen underskrive vedtægten og konstituere sig. Der tages referat af generalforsamlingen, som også skal underskrives. Disse dokumenter er det juridiske grundlag for menighedsplejens arbejde.

Medlemskabet kan starte, når menighedsplejen er etableret
Når I har etableret jeres menighedspleje, kan I søge om medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer ved at sende jeres godkendte vedtægter og godkendt referat af stiftende generalforsamling (begge dokumenter skal være underskrevet af jeres bestyrelse) til os. Vi har også brug for at få tilsendt kontaktoplysninger på formand og kasserer. I kan benytte sikker e-mail her.

I er velkommen til at kontakte os, hvis I har brug for rådgivning i processen med at etablere menighedsplejen.
E-mail: smp@menighedsplejer.dk eller telefon 36 46 66 66.

Måske er du også interesseret i

Hent vores folder START TIPS og læs mere om oprettelse af en menighedspleje.

Læs mere

Få inspiration til at inddrage psykisk sårbare i kirken.

Læs her

Hvis I etablerer en genbrugsbutik, får I fra start 25% af butikkens overskud til menighedsplejens arbejde.

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her