Du er her: 

Menighedsrådets medlemskab

Samarbejdsaftale med menighedsrådet

Samvirkende Menighedsplejer tilbyder medlemskab både til sogne, der har en selvstændig menighedspleje og til sogne, der organiserer det diakonale arbejde i menighedsrådsregi, fx gennem diakoniudvalget - her kalder vi medlemskabet en samarbejdsaftale. Vi støtter det diakonale arbejde med vidensdeling, rådgivning og undervisning. Vores medlemmer kan deltage i vores projekter og der er mulighed for at søge supplement til sognets økonomiske støtte til værdigt trængende. Ønsker jeres menighedsråd at blive medlem af Samvirkende Menighedsplejer, kan I rekvirere en samarbejdsaftale for medlemskabet, ved at skrive til os her. Overvejer I at oprette en selvstændig menighedspleje, kan I læse mere her.

Mere om medlemskabet

Kontingent:
Medlemmer betaler kontingent en gang årligt i foråret
Årskontingent for en menighedspleje: 1.100 kr.
Årskontingent for en samarbejdsaftale: 1.500 kr.

Kontakt os for priser, hvis I er flere pastorater eller et stift, der ønsker at blive medlem.

Hvad indgår i medlemskabet?

 • Vi arbejder sammen om diakonien
 • Medlemssogne og menighedsplejer kan deltage med så mange deltagere til årsmødet, som de ønsker, hvoraf én har stemmeret
 • Deltagelse i projekter, vi sætter i gang rundt i landet
 • Vores medlemmer udveksler erfaringer og inspirerer hinanden på kryds og tværs ved møder, netværk og på kurser
 • Vores medlemsblad SAMMEN udkommer to gange om året og sendes pr. post til formand for menighedsplejen og til personlige medlemmer
 • Kurser og rådgivning til medlemspris
 • Forsikring af et antal frivillige
 • Mulighed for at deltage i Folkekirkens Feriehjælp
 • Nyheder og inspiration på Facebook og vores hjemmeside
 • Mulighed for at søge legater på vegne af værdigt trængende mennesker
 • Tilskud til sognets egen uddeling af julehjælp
   

Specielt for medlemmer, der har etableret en menighedspleje

 • Rådgivning om administration og juridiske forhold
 • Indsamlingsaftale. Lokale menighedsplejer kan indgå en aftale med os, som gør, at indsamlinger ikke skal anmeldes
 • Menighedsplejer kan modtage gaver, og gavegiver kan få skattefradrag af støttebeløbet
 • Samvirkende Menighedsplejer tilbyder at samarbejde med menighedsplejen om at oprette en Kirkens Genbrugs butik. Læs mere

Sådan bliver I medlem med en samarbejdsaftale?

Ønsker I at etablere en samarbejdsaftale med os, kan I kontakte os, så sender vi en aftale til jer, som I skal sende retur underskrevet. Vi rådgiver gerne om, hvordan I griber opstart af konkrete aktiviteter an. I bliver inviteret med på vores kursus, "Kom i gang med det diakonale arbejde", som vi afholder hvert år. Samarbejdsaftalen er en juridisk bindende aftale mellem menighedsrådet og Samvirkende Menighedsplejer. Efter tre år fra underskriftsdatoen kan den ophæves af begge parter med et halvt års varsel til udgangen af et kalenderår. Hvis I vælger at lave en menighedspleje indenfor de 3 første år, bliver medlemskabet automatisk ændret.Vi ønsker jer god arbejdslyst.

Måske er du også interesseret i

Kirkens diakonale ældrearbejde gør en hjertelig forskel.

Læs mere

Der er en række fordele ved en menighedspleje. Læs hvorfor!

Hent folder

Se nogle af vores aktiviteter her