Du er her: 

Bliv frivillig

Vil du være en del af et levende fællesskab

I din lokale menighedspleje eller sognekirke er der mange forskellige opgaver, som du kan varetage som frivillig.

  • Vær besøgsven i den lokale besøgstjeneste
  • Hjælp pårørende til en person med demens ved at blive aflaster
  • Vær frivillig på en ferielejr for børn
  • Hjælp til spisefællesskaber
  • Strik for en god sag
  • Bliv frivillig i den lokale genbrugsbutik

 

"I menighedsplejen har vi, som ildsjæle fra forskellige lokale foreninger fundet ud af, at samarbejde om vores fælles sociale udfordringer i lokalsamfundet, og det giver rigtig god mening" Lena Frimann menighedsplejen i Sandved

Hvis der er nogen af disse aktiviterer, der har fanget din interesse, så skriv til smp@menighedsplejer.dk eller ring til 36466666, så sætter vi dig i kontakt med din lokale menighedspleje eller sognekirke.

Uden frivillige - ingen kirke

I Samvirkende Menighedsplejer tror vi på, at alle mennesker har evner, som kan anvendes til gavn for andre. Ligesom i lignelsen om de betroede talenter tror vi på, at alle mennesker har fået givet nogle evner i gave, som ikke skal graves ned, men bruges til næstens bedste. Luther sagde om det almene præstedømme: ”Enhver der er krøbet ud af dåben, har ret og myndighed til at rette op på misforholdene i kirken, også selv om de ikke har del i den biskoppelige vielse” (M. Luther 1520). Kirken skal være et sted med plads til, at alle kan virke. Derfor mener vi i Samvirkende Menighedsplejer, at frivillighed er en grundpille i kirkens og menighedsplejens arbejde. Frivillighed er ikke noget, vi kan vælge til eller fra.

"Da jeg gik på arbejde, havde jeg gode kollegaer og en fast hverdag, begge dele mistede jeg, da jeg gik på pension. Når jeg kommer som frivillig, har jeg noget at skulle ud til og så nyder jeg samspillet med de andre" Lisbet Jensen frivillige i Kirkens Genbrug

Organiseringen af det frivillige arbejde

I menighedsplejen er de lokale frivillige drivkraften for diakonien. De frivillige, der bliver engageret i menighedsplejen, er ofte handlingsorienterede og mere interesserede i at lave aktiviteter, end at holde møder. I menighedsplejen kan de frivillige fokusere deres indsats direkte på at udføre diakonale aktiviteter såsom juleaften, feriehjælp, besøgstjeneste og meget andet.

Organiseringen af menighedsplejens arbejde er meget forskelligt fra sted til sted. I Kalundborg provstis menighedspleje har man organiseret sig således, at hvert bestyrelsesmedlem er ansvarlig for én diakonal aktivitet. Således er der en, der står for at koordinere sorggrupperne i provstiet, en anden står for den fælles juleaften og en tredje for familieraktiviteterne henover sommeren. Hvert bestyrelsesmedlem har en gruppe frivillige, der hjælper med de forskellige opgaver. Bestyrelsen mødes fire gange om året og deler erfaringer og koordinerer arbejdet. I menighedsplejen i Sandved har man organiseret sig på en anden måde. Her kommer bestyrelsesmedlemmer fra forskellige foreninger i byen såsom erhvervsrådet og idrætsforeningen, og deres opgave er at bidrage til koordineringen og igangsættelse af aktivteter lokalt.

Måske er du også interesseret i

Se da de frivillige overraskede Hospitalsklovnen Stella med hjemmestrikkede julesokker til de indlagte børn.

Læs om glæden ved frivilligt arbejde og hvorfor en frivillighedspolitik giver en god ramme for det frivillige miljø.

Hent folder

Hvis I etablerer en genbrugsbutik, får i fra start 25% af overskuddet til menighedsplejens arbejde

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her