Du er her: 

Kurser

Derfor holder vi kurser om diakoni

Målet med vores kursusvirksomhed er at skabe et værdifællesskab på tværs af faggrupper og sogne. Målgruppen for vores kurser er frivillige og ansatte i kirken, som beskæftiger sig med diakonale arbejdsopgaver. Det er stort set alle sammen mennesker, der har mangfoldige menneskemøder med i bagagen og et solidt erfaringsgrundlag at bygge på. Vores erfaring er, at selvom man er erfaren ud i hjælpekunst, får langt de fleste både personligt og fagligt udbytte af en dag på kursusbænken. Med vores kurser stræber vi efter at skabe netværk og vidensudveksling mellem vores medlemmer.  

”Dejligt at få genopfrisket meget af den viden, som man har efter et ret langt liv og uddannelse, men som stadig er meget aktuelt. Nye input fra Kierkegaard var dejligt.” fortalte en deltager på sorgkursus.

Hvordan er kurserne tilrettelagt?

Vores diakonale kurser er tilrettelagt med en vekselvirkning mellem undervisning og kursistdeltagelse. Vi formidler teorier og modeller med henblik på, at den nye viden kan anvendes i deltagernes dagligdag. Der er altid planlagt god tid til at tale sammen. Vi oplever, at udveksling af erfaringer med ligestillede giver inspiration og nyt blik på ens egen praktiske hverdag i menighedsplejen.

”Et supergodt og relevant indhold, som blev formidlet på en forståelig måde. Godt med gruppearbejde. Forståeligt og tilgængeligt”, konkluderer en socialpædagog fra en menighedspleje, der deltog i et af vore kurser

Laboratorium giver ny viden

I Samvirkende Menighedsplejer udvikler vi hele tiden vores praksis gennem de projekter, vi afvikler sammen med vores medlemssogne. Vi deltager i faglige fora og efteruddannelse. Og året rundt mødes vi med vores medlemmer i dialog om, hvad der rører sig i deres lokale diakonale hverdag. På den måde bringer vores konsulenter nye impulser og viden til vores medlemmer og inspirerer med modeller og teorier fra de arbejdsfelter, vi har at gøre med i organisationen.

”Rigtig godt kursus. Det får åbnet op for nogle tanker og giver nogle gode hjælperedskaber til at håndtere svære situationer om sorg i fremtiden”, deltager på sorgkursus for kirkegårdspersonale.

Måske er du også interesseret i

Se hvilke kurser vi afholder i år

Læs mere

Kirkens diakonale ældrearbejde gør en hjertelig forskel.

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her