Du er her: 

Skal vi arrangere et kursus sammen?

Hvad er I optaget af?

I Samvirkende Menighedsplejer er vi optaget af jeres ønsker og behov. Derfor vil vi gerne lave kurser sammen med jer om det, som interesserer jer. En menighedspleje kan have behov for et oplæg til en senioraften omkring dilemmaerne i besøgstjenesten, eller de kan have et ønske om at lave en hel kursusdag for de nye frivillige i aflastningstjenesten. Lige meget, hvad I har brug for, så vil vi gerne være behjælpelige.

Prisen er 500 kr. i timen + kørsel og broafgift, hvor det er nødvendigt.

De praktiske forhold

Oftest bliver vi kontaktet af en ansat i kirken, der skal arrangere et kursus eller en foredragsaften. Vi drøfter over telefonen, hvilket emne, der kunne være interessant, hvad længden er på kurset/foredraget og hvad indholdet skal være. Vi ønsker at inddrage jer så meget som muligt i planlægningen, så dagen forløber som ønsket. Når kurset/foredraget er planlagt, er det jer, der modtager tilmeldinger fra deltagerne. Vi opfordrer altid menighedsplejerne til at gå sammen om at kursus, hvorved flere kan få glæde af det. For eksempel afholdte vores Besøgstjenestekonsulent et kursus i Hjørring, hvor deltagere fra Læsø og Frederikshavn også deltog.

Et forløb om sorg med Helsingør Stift

Diakoniudvalget i Helsingør stift har et ønske om at etablere flere sorggrupper i stiftet, og derfor ville de gerne tilbyde frivillige og ansatte mulighed for at udvikle deres kompetencer på det område. Stiftets diakonikonsulenten kontaktede os, og vi aftalte indhold, længde og hvor kurset skulle afholdes. Der var ønske om, at der også var plads til at holde gudstjeneste og opholde sig i naturen. Kursets endte med at blive et 2-dages kursus med en blanding af teori og sorgforståelse og praktik omkring at oprette sorggrupper. Samvirkende Menighedsplejer stod for undervisningen. Kurset har været afholdt først i Helsingør og siden på Lukasstiftelsen med fulde hus begge steder.

Vi arrangere gerne et kursus sammen med dig, og vi har stor erfaring i følgende emner:

  • Aflastningstjenesten
  • Besøgstjeneste
  • Sorggrupper
  • Afholdelse af en sogneferie
  • Kirken i naturen
     

Måske er du også interesseret i

Jeres sogn kan deltage i vores projekter.

Læs mere

SAMMEN - vores blad - udkommer 2 gange om året med artikler om diakoni.

Læs mere

Du kan søge Samvirkende Menighedsplejers fond for Innovative Diakonale projekter inden den 31. december 2020.

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her