Du er her: 

Årsmøde Samvirkende Menighedsplejer 2020

En del af noget større

I Samvirkende Menighedsplejer er vi en del af noget større både horisontalt og vertikalt. Vi er både en del af et himmelsk og et jordisk fællesskab, som giver energi og udsyn til hverdagen. Derfor inviterer vi alle medlemmer til Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde lørdag den 15. august 2020 på Brogården i Strib.

Temaet er ’Glæden ved frivilligt arbejde’, og der vil være to oplæg om frivilligt arbejde i henholdsvis Viborg og Bevtoft. Steen Andreasen fortæller om det frivillige arbejde i Kirkens Sociale Arbejde i Viborg og Peter Glistrup fortæller om det frivillige arbejde i Kirkens Genbrug. Efter frokost er der forskellige workshops, hvor vi sammen kan dele erfaringer om alt det spændende diakonale, der sker i hele landet.

Tilmelding til årsmødet: Tilmeldingens fristen er udløbet. Du er velkommen til at kontakte os, for at høre, om der er ekstra pladser.

Program

kl. 9.30 - 10.00    Ankomst, registrering og valg af workshop                              

kl. 10.00 – 10.15   Velkomst og andagt ved Fællesudvalgets formand

kl. 10.15 – 11.00   Glæden ved at arbejde med frivillige i Kirkens Sociale arbejde i Viborg

kl. 11.00 – 11.30   Samspillet mellem genbrug og menighedsplejen

Kl. 11.40 – 13.00   Ordinært årsmøde

kl. 13.00 - 14.30 Frokost

kl. 14.30 – 16.00   Forskellige typer workshops

kl. 16.00 – 16.30   Kaffe og kage

kl. 16.30 – 17.30   Afslutning i salen

Kl. 17.30   Sandwich og afrejse

 

Workshops

Workshop 1: Hvordan engagerer vi frivillige ildsjæle

Det er ildsjæle, der gør forskellen, siges tit, når arbejdet i menighedsplejen eller Kirkens Genbrug bare kører! Men hvordan spotter vi dem - de ildsjæle der har glød og hvordan får vi dem engageret i kirkens vigtige arbejde? Og hvad med de ildsjæle der allerede er i kirken, hvordan passer vi på dem og sikrer, at de ikke brænder ud? Dette vil vi bl.a. ting, drøfte i workshop nr. 1. I workshoppen vil der også være 2 ildsjæle til stede nemlig, Ingrid Løkke Bødker, frivillig leder i Kirkens Genbrug i Holstebro samt Henry Hansen frivillig medarbejder i Ringsteds Sogns Menighedspleje, som vil fortælle om deres frivillige arbejde. Så kom og del dine tanker, spørgsmål og viden om emnet. Vi ses!

Konsulent Betina Køster, SMP.

Workshop 2: Trivselsgrupper for skolebørn

I Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg arbejder vi med forskellige typer af trivselsgrupper, som er samtalegrupper for skolebørn. Grupperne kan have forskellige temaer såsom skilsmisse, sorg eller selvværd. Hvis det er muligt, afvikles grupperne på skolen i skoletiden og med to gruppeledere, hvor den ene er ansat på skolen og den anden er frivillig eller ansat i kirken. Workshoppen vil give indblik i, hvordan vi arbejder med trivselsgrupperne og vil gennem små øvelser og ”dåseåbnere” inspirere til, hvordan vi gennem en legende tilgang kan skabe et fortroligt rum og åbne op for den gode samtale i en børnegruppe. Workshoppen giver mulighed for erfaringsudveksling og dialog om samtalegrupper med børn og unge og om de muligheder, der er ved samarbejdet mellem ansatte og frivillige.

Frivillighedskoordinator i Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg – Elise Secher.

Workshop 3: Frivillige på Rehabiliteringscenteret

Hvordan kan det diakonale arbejde støtte ældre sårbare mennesker på offentlige institutioner? I mange sogne er der institutioner, f.eks plejehjem, hvor frivillige fra menighedsplejen støtter op om forskellige indsatser. På Frederiksberg Hospitals rehabiliteringsafdeling har SMP startet et spændende projekt. Med en frivillig diakonal indsats på hospitalet, vil vi forsøge at støtte ældre i en svær livssituation. Vi vil gerne fortælle om vores erfaringer med dette projekt og høre om jeres erfaringer fra andre samarbejder med offentlige institutioner. På workshoppen møder du også 1-2 frivillige, som er med i projektet på Frederiksberg hospital og som derfor kan fortælle om egne oplevelser.

Projektleder Birgitte L. Pedersen og konsulent Helle Engelsborg Olsen, SMP.

Workshop 4: Stressfri i Folkekirken

Flere og flere bliver ramt af Stress og det bliver efterhånden betragtet som en folkesygdom. Apostelkirken på Vesterbro har skabt et tilbud for stressramte mennesker på Vesterbro. ”Stressfri” har åbent hus en gang om ugen, hvor man kan deltage i havearbejdet og meditation - så længe krop og sind kan rumme det, den dag. De sår frø om foråret og høster om sommeren. Eva Green Meinel vil fortælle om, hvordan hun kombinerer meditation og arbejdet med Guds skaberværk således, at det bliver et pusterum for deltagerne.

Eva Green Meinel, Apostelkirken og konsulent Mei Petersen, SMP.

Workshop 5: Kirke Care

Samvirkende Menighedsplejer indgår fra 1. september 2020 et samarbejde med Kirke Care for at udbrede de diakonale aktiviteter for de unge, som Kirke Care har udviklet gennem de sidste 7 år. Kirke Care er en selvstændig forening, der møder de unge på gaden i nattelivet med omsorg og næstekærlighed. Koordinator for Kirke Care Thyge Enevoldsen siger: ”Kirke Care er kirken på gaden, hvor vi spejler Guds kærlighed til verden gennem rummelighed, lydhørhed og omsorg”. Udover at gå i nattelivet, så er Kirke Care også engageret i boligsociale områder lokalt, hvor de har engageret sig i aktiviteter for de unge torsdag og fredag aften. På workshoppen kan du høre mere om, hvordan din menighedspleje kan blive engageret i dette arbejde.

Landskoordinator Thyge Enevoldsen, Kirke Care.

Mere om årsmødet

Mødemateriale til årsmødet

Endelige dagsorden til årsmødets generalforsamling og dagens program
Hent her

Forslag til vedtægtsændring, dagsordenens punkt 5.3
Hent her

Valgkandidater til Fællesudvalget
Hent her

Hent her Samvirkende Menighedsplejers
årsberetning for 2019 og
årsregnskabet for 2019

Her kan du læse Samvirkende Menighedsplejers
årsberetning for 2019 og
årsregnskabet for 2019

Invitationen til årsmødet, hvem der kan deltage og hvem, der har stemmeret

Hent invitation

 

Se nogle af vores aktiviteter her