Du er her: 

Menighedsplejen og det kommunale samarbejde

I Samvirkende Menighedsplejer arbejder vi sammen med Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering om at møde det behov for mellemmenneskeligt nærvær, de indlagte borgere har. Læs mere om processen her.

Når først man ser behovet…

At menighedsplejens frivillige landet over yder en stor indsats på for eksempel plejecentre, overrasker næppe nogen. Men at en døgnrehabilitering for ældre mennesker, kan have tilsvarende behov for aktiviteter, for socialt arbejde, for at møde mennesket i øjenhøjde, er der måske færre der tænker over. Alle kommuner er forpligtet til at tilbyde deres borgere muligheden for et midlertidigt ophold med henblik på genoptræning af fysiske og kognitive funktionstab.

I Samvirkende Menighedsplejer arbejder vi sammen med Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering om at møde det behov for mellemmenneskeligt nærvær, de indlagte borgere har. Man indlægges her fordi man har lidt et funktionstab, enten akut eller over tid. For mange betyder det også en livskrise, der kan være vanskelig at håndtere. Særligt for de, der ikke har familie eller venner de kan tale med i denne svære tid.

Derfor kan det være oplagt for jeres menighedspleje at rette henvendelse til den lokale kommunale døgnrehabilitering med henblik på sammen om at opstarte en frivilligindsats. Med et samarbejde får vi nem adgang til en målgruppe, som mange gerne vil hjælpe, og personalet har som regel allerede en relation, som vi kan bygge videre på.

Indledende kontakt og forventningsafstemning    

LÆS FLERE NYHEDER

For institutionen kan det være fristende at bruge frivillige til at løse nogle af personalets ressourceudfordringer, og derfor er det vigtigt, at vi selv er skarpe på, hvad det er vi vil byde ind med. For det kan være en udfordring at holde fast i det diakonale fokus.
Det er naturligvis vigtigt at ledelsen på døgnrehabiliteringen også synes det er en god idé, og at de bakker op om indsatsen. Selv mindre forandringer kan nogle gange være vanskelige at få til at fungere i praksis og ledelsens opbakning er essentiel. Personalets opbakning er tilsvarende vigtig og når vi forventningsafstemmer, skal alle parter på banen. Samtidig er det en rigtig god idé, at en medarbejder på institutionen udpeges som ansvarlig for koordinering og kommunikation omkring det nye samarbejde, og de øvrige opgaver, som I finder ud af.

Udvikling og afprøvning af indsatser/tiltag

Det er vigtigt at få matchet de frivilliges kompetencer og ønsker for indsatsen med institutionens og borgers behov. Der er tale om svage borgere, som måske er mere syge, end man forestiller sig, og indsatsen skal tilrettes derefter. Besøgsven, måltidsvært eller kaffeven kunne være fine bud på, hvordan man kan nærme sig de borgere, der har det største behov. Vær i øvrigt opmærksom på, især når I rekrutterer, at borgerne på en døgnrehabilitering er på midlertidige ophold. Er man for eksempel frivillig måltidsvært, er det ikke nødvendigvis de samme mennesker man møder hver gang.
Når I har besluttet jer for en indsats skal den beskrives og konkretiseres, så alle er klar over hvad opgaven går ud på, og hvad der forventes af både personale, ledelse, den frivillige og af menighedsplejen.

LÆS FLERE NYHEDER

Implementering, koordinering og forankring

Og så er det ellers bare at kaste sig ud i det. Finde ud af hvad der fungerer, hvad der skal justeres og hvad der eventuelt skal skrottes. Sæt også nogle succeskriterier op for jer selv. Hvor mange frivillige håber vi at kunne rekruttere på et år? Er 10% deltagelse til banko eller fællessang realistisk? Husk at borgerne er syge, trætte, og skal bruge energi på at komme sig og træne.

Vores erfaring er, at ledelsesopbakning og koordinering er nøglen til at få indsatsen til at fungere. Derfor er det godt givet ud at pleje kontakten til koordinatoren, det er den person som skal sørge for at det fungerer i døgnrehabiliteringens hverdag. Jo flere borgere tiltaget involverer, jo mere koordinering kræves der, så start i det små, og lad det vokse sig stærkere og større.

Vil du vide mere?

Vi håber, at andre menighedsplejer har lyst at opstarte et lignende projekt, og man er altid velkommen til at kontakte os for en snak.

Diakonikonsulent Helle Engelsborg Olsen 26 89 06 29

Projektleder Birgitte Lysgård Pedersen 28 98 24 05