Du er her: 

Et fællesskab i alle aldre

Mødestedet i Sandved er den gamle købmandsgård, der er blevet et mødested for flere generationer. Alle er enige om, at det et godt sted at mødes og det er alt sammen kommet i stand ved menighedsplejens hjælp.

Mødestedet i Sandved – et godt sted at mødes

Lena Frimann Larsen er en ildsjæl. Hun brænder for sit lokalområde. Derfor er hun medlem af menighedsrådet for Kvislemark, Fyrendal og Førslev pastorat. Og hun er også en del menighedsplejen i menighedsrådet, hvor hun startede med at arrangere gåture med efterfølgende kaffe for dem, der havde lyst. Udgangspunktet for gåturene og kaffen var hendes eget hjem.

Det var på en af disse gåture, at Lena afslørede, at hun i lang tid havde gået rundt med ideen om en cafe, men ikke havde turde sige det højt. I dag er hun – og menneskene i lokalområdet- meget glade for, at hun sagde ideen højt. Mødestedet er indrettet i den gamle købmandsgård lige ved siden af købmanden i Sandved.

Indvielsen….

Renovering af den gamle købmandsgård blev foretaget af bestyrelsesmedlemmerne samt nogle af de unge og den 17. februar 2018 kom den store dag, da vi holdt åbningsreceptionen. Mange mennesker mødte op for at se lokalet, møde naboen og tale om, hvad stedet kan bruges til.

Lena, som er formand for Sandved og Omegns Menighedspleje bød velkommen, og takkede alle som havde bidraget til at Sandved nu havde et sted hvor unge og gamle – og dem midt imellem- kan mødes. Vi havde inviteret Linda Frederiksen, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Kultur- og Demokratiudvalget til at ”klippe den røde snor” som symbol på åbningen af samlingsstedet.

Navnet på samlingsstedet blev afsløret – MØDESTEDET – det kan vel ikke siges mere direkte – det er her man mødes! Navnet er er valgt blandt indkomne forslag fra borgere.

Det sker…..

”Kreaværkstedet”, ”Legestuen” og ”Strikkeklubben” er opstået ved at personer selv har henvendt sig, da de ønsker socialt samvær om disse aktiviteter. De har også deres egen facebookside, hvor de kan se, hvor og hvem der kommer. Her er der således skabt en rum for at mødes med dem, man har fælles interesse med. Her kan man tale sammen om alt samtidig med, at man udøver sin fritidsinteresse. Det foregår lokalt og man skal ikke køre så langt. Der er mange mennesker i Sandved og omegn, der ikke har egen bil. Derfor er det endnu vigtigere at lave sådan et sted ”ude på landet” end inde i byen, hvor der er mange tilbud. Man møder således også os, der er i menighedsrådet og finder ud af, at vi ikke er så ”farlige” – men bare er almindelige mennesker. Vores tanke er, at vi på den måde også på sigt får mennesker til at se positivt på den danske folkekirke.

Indledningsvis var der en udfordring i at engagere de unge i ’Mødestedet’. Men da der kom unge kræfter, der er bekendt med de unges medier kom, der gang i tingene. Især ”vores” unge hjælper Michelle Hansen, som bruger Snapchat og andre medier har været en kæmpe gevinst.

Et af bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at lave professionelle plakater. Han laver plakater, som er meget indbydende for netop den målgruppe, vi ønsker at stile vores budskab til.

Vi besluttede at lave et opstartsmøde for de unge. Dette sammen med den professionelle plakat med indbydelse til opstartsmødet samt Michelles Snapchat gjorde, at der blev et stort og positivt fremmøde. Det positive fremmøde er fortsat på klubbens åbningsdage.

Indbydelsesplakaterne blev hængt op i lokalområdet og på skolerne samt sat i de lokale ugeaviser, MEN det er vores helt klare opfattelse, at det er Michelles Snapchat, der virker!

Klubben er for unge fra 10 år til 17 år, hvilket giver de helt unge mulighed for at komme i klub. Det er positivt at se, hvorledes de unge har det sammen, når de mødes! Det er Michelle, der sammen med de unge bestemmer indholdet. Der er ikke lignende tilbud i området.

Både i 2017 – altså ”nærmest” inden foreningen var dannet – og i 2018 har vi holdt julemarked.

Vores brugere af Mødestedet blev inddraget til at stå for forberedelsen af julemarkedet og til selve afviklingen af julemarkedet, hvilket gør at personerne/brugerne får et ejerskab til Mødestedet.

Selvom julemarkedet ”kun” er en dag om året, giver det os omtale og ”reklame” for vores eksistens. Der var bl.a. knapt 100 børn med forældre, da julemarkedet startede med et nisseoptog gennem byen med efterfølgende ”kald-på-julemanden-sammen” og dans om juletræet. Det er i høj grad med til at give sammenhold og kendskab til hinanden.

Under julemarkedet i 2018 holdt vi en gudstjeneste i Mødestedet. Det blev et tilløbsstykke! For at tjene penge til foreningen, solgte vi bl.a. gløgg, varm chokolade og æbleskiver. Det var de unge fra ungeklubben, der stod for salget, selvfølgelig med en hjælpende hånd fra ”en voksen”. 

- Det giver gode relationer at være sammen om noget konkret!