Du er her: 

Sorg - kompliceret sorgreaktion – tilbud fra Det Nationale Sorgcenter

Sorg er altså en naturlig og sund reaktion på et elsket menneskes død. Sorgforløbet er forskellig fra en person til person fordi den bl.a. afspejler det liv, vi har levet, og den måde vi har knyttet os til vores kære på. Læs mere om hvornår sorggrupper kan støtte og hvad en sorgdiagnose er.

 

Sorgen har til alle tider været et livsvilkår for os mennesker. Svend Brinkmann skriver i sin bog Det sørgende dyr, ”at sorgen findes der hvor døden og kærligheden skærer hinanden”.  

Sorg er altså en naturlig og sund reaktion på et elsket menneskes død. En reaktion der hjælper os med at finde en måde at leve videre på, uden dette menneske i vores liv siger Maja O´Connor. Sorgforsker. For de fleste mennesker forløber sorgen sundt og den tager den tid den tager. Det svære ved sorg er at den er forskellig fra en person til person fordi den bl.a. afspejler det liv, vi har levet, og den måde vi har knyttet os til vores kære på. Dette gør sorgen svær at sammenligne.

Sorgen løber i to spor
Det man ved er at sorgen løber i to spor, et spor der går frem i tiden (det nye liv uden afdøde) og et der går tilbage i tiden (livet og historien med vedkommende). Der skal gerne være et skift imellem de to spor altså en vekselvirkning, så man ikke sidder fast i det ene spor. Man skal altså både sørge og sammen med dette have gang i de udfordringer, som det nye liv giver. I denne proces har mange glæde af at være i en sorggruppe. Her får man mulighed til at spejle sig i andre i sorg og der dannes et netværk som for mange er meget værdifuldt. Der er heldigvis mange kirke og menighedsplejere der har taget denne opgave op.

Når sorgreaktionen bliver en diagnose
For nogle mennesker bliver sorgen så svær at den går helt i stå. Det betyder, at den bliver for tung, invaliderende og langvarig. Dette kaldes for en kompliceret sorgreaktion og er kommet ind som diagnose. Mennesker med den form for sorg har brug for professionel hjælp. Diagnosen skal hjælpe psykologer og psykiatere med at få adskilt sorg fra f.eks. depression og posttraumatisk stress reaktion og hermed sikre at de sørgende får den rette hjælp. Det kendetegnende for denne komplicerede sorg er at store dele af livet fysisk, psykisk og socialt bliver påvirket i en voldsom grad et halvt år eller mere efter dødsfaldet. Man skal være opmærksom på følgende signaler, som kan indikere at man har brug for professionel hjælp:

  • Får jeg sovet og spist, kan jeg tage mig af mine børn og gå på arbejde?
  • Er jeg i gang med at få hverdagen op at køre igen efter tabet?
  • Er sorgen og de følelsesmæssige reaktioner langsomt ved at aftage?
  • Er tankerne om dødsfaldet og savnet af den der er død ved at træde i baggrunden?
  • Kan jeg begynde at glæde mig over livet igen og finde mening i interesser og relationer?

Diagnosen dækker altså over sorg, der i tid og omfang er så voldsom, at den er invaliderende for den sørgende længe efter tabet. Det nationale sorgcenter har et tilbud netop til mennesker med kompliceret sorgreaktion, hvis de bor i Region Hovedstaden eller på Fyn. Tilbuddet gælder for personer over 65 år og der skal være gået et halvt år siden dødsfaldet. 

Eva Christoffersen