Du er her: 

Om os

Evangeliet i handling

Diakoni er evangeliet i handling, men det bliver ofte erstattet af kirkernes sociale arbejde,fordi diakoni ikke er et ord alle kender. Men diakoni er mere end socialt arbejde.

Ligesom Biskop Peter Fischer Møller siger: ”Diakoni handler om at kristendom ikke kun er ord, men også handling. Det glædelige budskab om Guds grænseløse og grænsesprængende kærlighed, vil mere end klinge smukt, det vil tage form.”

Samvirkende Menighedsplejer hjælper lokalt

Vi er en paraplyorganisation for ca. 500 lokale menighedsplejer, som vi støtter til at udbrede diakonien efter deres lokale behov.

For eksempel har vi støttet Apostelkirken i at starte et projekt om "Stressfri i Folkekirken". En ildsjæl i kirken ønskede at starte et projekt for stressramte, og havde erfaringer på egen krop, men var i tvivl om, hvordan man kunne etablere et konkret tilbud. Vi gik sammen om at søge penge til projektet, og der blev etableret et pilotprojekt for en håndfuld deltagere. Samvirkende Menighedsplejer deltog i processen omkring ansøgning samt midlertidig økonomisk støtte. Nu er projektet endelig blevet en realitet. Vi er fortsat med på sidelinjen og inviterer projektlederen til at holde kurser, så den gode ide kan udbredes til andre sogne.

I Ringsted sogn har vi støttet kirken i at etablere et netværk for udfordrede børnefamilier ved at invitere sognets frivillige med på Folkekirkens Feriehjælp. De frivillige fra Ringsted har deltaget i en udviklingsgruppe omkring planlægningen af feriehjælpen og aktiviteter til at etablere et efterfølgende netværk for de familier, der har lyst. Derudover har Ringsted sogn deltaget i naturprojektet, hvor der følger idékatalog og penge med til at etablere aktiviteter for børnefamilier.

Samvirkende Menighedsplejers kald

Samvirkende Menighedsplejers kald er at få diakonien til at spire i alle hjørner af Danmark. Det gør vi, blandt andet ved økonomisk at støtte to diakonimedarbejdere i Jylland, gennem kursusafholdelse i hele landet samt igangsætte diakonale projekter over hele Danmark, som vi kalder laboratorie- projekter. For eksempel har vi gennem projektet ’Somhjælp’ hjulpet flere menighedsplejer til at etablere netværk for udfordrede familier ved hjælp af økonomi og konsulentbistand. Ligesom vi har støttet kunstprojekter for unge flere steder i Danmark.

Vores bidrag til diakonien lokalt er at vi inspirerer, underviser, rådgiver og igangsætter nye projekter. Det gør vi for eksempel ved at lægge et øre til nye projekter, hjælpe med ansøgninger eller give inspiration til, hvordan man kan starte et projekt. Vi hjælper også med at knytte flere menighedsplejer sammen, der står med samme projekter eller udfordringer. Vi har et overblik over hele landets diakoni og det bruger vi til at inspirere til diakonalt arbejde gennem kurser, konsulentbistand, genbrugsbutikker og fælles fondsansøgninger.

”I fællesskab er vi et træ med mange grene, og sammen bidrager vi til at få diakonien til at blomstre” Generalsekretær Mette Møbjerg Madsen, Samvirkende Menighedsplejer.

Måske er du også interesseret i

Vil du vide noget om Samvirkende Menighedsplejers ferieprojekt Folkekirkens Feriehjælp

Læs mere

SAMMEN - vores blad - udkommer 2 gange om året med artikler om diakoni.

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her