Du er her: 

Værdigrundlag og historie

Diakonien er det vi brænder for

Diakonien er det, som Samvirkende Menighedsplejer har brændt for at udbrede i mere end 100 år med forskellige aftryk. Man kan populært sige, at Samvirkende Menighedsplejer har bevæget sig fra mursten til mennesker siden starten af 1902 og frem til i dag. I 1902 gik 20 sogne i København sammen om diakonien for at etablere ældreboliger og plejehjem, og i dag er fokus på den lokale sognediakoni i samarbejde med kirker/menighedsplejer i hele Danmark. I de lokale menighedsplejer foregår der mange forskellige aktiviteter såsom besøgstjeneste, genbrugsbutikker, internationale spiseaftner, ferie for børnefamilier og alskens andre diakonale aktiviteter for sognets borgere. Vores opgave er at støtte i udviklingen af diakonien ved at være et laboratorie og en vidensbank, der opsamler viden om diakonien.

Vi er ligeværdige samarbejdspartnere

I Samvirkende Menighedsplejer samarbejder vi med sognene om at lave projekter og aktiviteter, der er skrædersyet til deres lokale behov. Vi ønsker at samle alle, der arbejder med diakoni i et fællesskab, hvor der er plads til alle. Det betyder, at vi lægger stor vægt på at invitere menighedsplejen til fælles arrangementer som kurser, konferencer og årsmøde, hvor vi kan mærke det diakonale fællesskab på tværs af landet.

 "Jeg får så meget ud af samarbejdet med Samvirkende Menighedsplejer, så jeg vil rigtig gerne give noget igen" siger Kirke- og Kulturmedarbejder Sanne fra Haraldskirken

Samvirkende Menighedsplejers værdier

Værdierne i Samvirkende Menighedsplejer er de kristne værdier om næstekærlighed, ligeværdighed, fællesskab, rummelighed og barmhjertighed. Det er også den måde vi arbejder på i dag, når vi møder menighedsplejen ligeværdigt eller når vi inddrager frivillige i projekter såsom besøgstjenesten eller ’Peer to peer’.

”Det at møde et menneske, der ikke får penge for at snakke med mig, men bare vil mig, det er fantastisk" siger Emil, der deltager i Peer to Peer projektet

Måske er du også interesseret i

Læs mere om, hvordan din kirke kan inddrage psykisk sårbare i jeres fællesskab

Læs mere

I denne folder kan du læse om, hvilke fordele, der er ved at have en menighedspleje i dit sogn!

Hent folder

Se nogle af vores aktiviteter her