Du er her: 

Hvad er diakoni

Guds kærlighed

Diakoni er et græsk ord, der betyder tjeneste og nævnes ca. 100 gange i det Nye Testamente. Man betegner ofte diakoni som evangeliet i handling, og er en formidling af Guds kærlighed til medmenneskerne. Jesus er forbilledet for den diakoni, som vi bedriver i dag, og det er i særlig grad Jesu fortælling om den Barmhjertige Samaritaner, der bliver brugt som billede på den næstekærlige diakoni. Igennem hele kirkens historien har kirken taget sig af de svageste i samfundet direkte gennem kirken eller ved hjælp af klostrene. I Danmark har vi også diakonale organisationer såsom Kirkens Korshær, Frelsens hær og Samvirkende Menighedsplejer. I Kirkeministeriet står der, at kirkens opgave er at forkynde, undervise, mission og diakoni. Diakonien er uadskillelig fra kirkens opgave, som Samvirkende Menighedsplejer bidrager til gennem projekter, kurser og rådgivning. Som Frans af Assis sagde

"Forkynd evangliet om – om nødvendigt med ord".

Udviklingen i diakoni

I bogen ”Håb på trods” beskriver Johannes Nissen diakoniens udvikling ud fra tre definitioner af diakoni, hvor den første faser var en forståelse af diakoni som omsorg for de nødlidende. Denne første definition er blevet kritiseret for at være for ensidig i sit syn på hjælper og hjælpeløse, hvor den hjælpeløse fastholdes i sin hjælpeløshed. Den anden definition af diakoni er fortsat at hjælpe næsten men også en kamp mod strukturerne i samfundet, der kan forbedre situationen for de udsatte. Ligeledes er gensidighed og ligeværdighed et væsentlig træk i denne anden definition. I den tredje definition er diakoniens nærsyn og vidsyn forbundet med et fremsyn. Derudover knyttes den til menighedens liv. Diakonien i Samvirkende Menighedsplejer er således både en tjeneste indad til i menigheden men også en omsorg udenfor menigheden, som genopretter og forebygger social ulighed.

En diakoniplan

I mange af de nordiske lande har kirken en diakoni plan, men ikke i Danmark. I Norge har man defineret diakoni som – næstekærlighed, inkluderende fællesskab, værn om skaberværket og kamp for retfærdighed. I Danmark er der ikke nogen overordnet diakoniplan, men der er siden 1989 blevet mere fokus på diakonien, fordi det er blevet tilladt at ansætte sognemedhjælpere til den diakonale opgave. I Samvirkende Menighedsplejer arbejder vi udfra en erkendelse af, at alle kan blive ramt af sorger såvel som glæder. Livet er, som Kingo skriver fuld af sorger og glæder, og vi har brug for andre mennesker til at dele det med. Glæden bliver ofte mange gange større når glæden deles og sorgen bliver også lettere at bære. Derfor er fællesskaber og netværk så vigtige for os mennesker. I Samvirkende Menighedsplejer mener vi, at det er kirkens særlige diakonale opgave at række ud til alle og inkludere dem i kirkens fællesskab. Forskellige aktiviteter i kirken kan have stor betydning for mennesker i udsatte situationer - det kan give et frirum og et åndehul i hverdagen, og et sted, hvor næstekærligheden og rummelighed er bærende værdier. Diakonien er kirkens kerneopgave, og det som vi brænder for i Samvirkende Menighedsplejer.

Tak for den hånd, der til evige tider
Arbejder lægende jordkloden rundt
Send os til stedet, hvor mennesket lider,
Lær os lindre, når livet gør ond

Måske er du også interesseret i

Få hjælp til det administrative arbejde i menighedsplejen

Læs mere

Læs om glæden ved frivilligt arbejde og hvorfor en frivillighedspolitik giver en god ramme for det frivillige miljø.

Hent folder

Samvirkende Menighedsplejer sender hvert år ca. 200 familier på ferie i samarbejde med 50 sogne.

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her

 

Spørgsmål og svar

Hvordan starter jeg en menighedspleje i mit sogn?

Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. 

Læs mere her 

 

Hvordan starter jeg en menighedspleje i mit sogn?

Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. 

Læs mere her 

Hvordan starter jeg en menighedspleje i mit sogn?

Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. 

Læs mere her 

Hvordan starter jeg en menighedspleje i mit sogn?

Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. Svaret er beskrevet her. 

Læs mere her