Du er her: 

Hvad er diakoni

Guds kærlighed

Diakoni er et græsk ord, der betyder tjeneste og nævnes ca. 100 gange i Det Nye Testamente. Man betegner ofte diakoni som evangeliet i handling, og som formidling af Guds kærlighed til medmenneskerne. Jesus er forbilledet for den diakoni, som vi bedriver i dag, og det er i særlig grad Jesu fortælling om den barmhjertige samaritaner, der bliver brugt som billede på den næstekærlige diakoni. Gennem hele kirkens historie har både kirker og klostre taget sig af de svageste og i Danmark har diakonale organisationer såsom Kirkens Korshær, Frelsens Hær og Samvirkende Menighedsplejer også bidraget til varetagelsen af diakonien. Fra Kirkeministeriet lyder det, at kirkens opgave er forkyndelse, undervisning, mission og diakoni hvilket tydeliggør, at diakonien er uadskillelig fra kirkens opgave. Samvirkende Menighedsplejer er sat i verden for at bidrage til diakoniens udvikling lokalt gennem projekter, kurser og rådgivning. Som Frans af Assis sagde

"Prædik evangliet. Om nødvendigt brug ord".

Udviklingen i diakoni

I bogen ”Håb på trods” beskriver Johannes Nissen diakoniens udvikling ud fra tre definitioner af diakoni, hvor den første definition er en forståelse af diakoni som omsorg for de nødlidende. Denne første definition er blevet kritiseret for at være for ensidig i sit syn på hjælper og hjælpeløse, hvor den hjælpeløse fastholdes i sin hjælpeløshed. Den anden definition har fortsat fokus på at hjælpe næsten, men også fokus på at bekæmpe de uretfærdige strukturer i samfundet, der fastholder de udsatte i deres nuværende situation. I den tredje definition er diakonien både nærsyn og vidsyn, hvor der er fokus på social ulighed og næstekærlighed, ligesom i definition to, men nu både indenfor menigheden og udenfor menigheden. Det betyder for eksempel at nogen menighedsplejer tilbyder hjælp fra socialrådgivere til udsatte i relation til kommunale afgørelser og breve fra det offentlige, ligesom der indenfor menigheden arrangeres besøgstjeneste og sorggrupper. Diakonien i Samvirkende Menighedsplejer er defineret ud fra den tredje definition, hvor der er fokus på tjenesten som genopretter og forebygger social ulighed såvel indad til i menigheden som udenfor menigheden. Dette kommer til udtryk gennem vores engagement i besøgstjeneste, sorgnetværk, seniorhøjskole, ferie og andre netværksaktiviteter.

Har vi en diakoniplan?

I mange af de nordiske lande har kirken en diakoniplan, men ikke i Danmark. I Norge har man defineret diakoni som næstekærlighed, inkluderende fællesskab, værn om skaberværket og kamp for retfærdighed. I Danmark har vi ikke en fælles definition, men der er siden 1989 kommet mere fokus på diakonien. Det er for eksempel blevet tilladt at ansætte sognemedhjælpere til sognets diakonale opgaver og der udarbejdes et specifikt budget for diakoniaktiviteter. I Samvirkende Menighedsplejer arbejder vi ud fra en erkendelse af, at alle kan blive ramt af sorger såvel som glæder. Livet er, som Kingo skriver, fuld af sorger og glæder, og vi har brug for andre mennesker at dele det med. Glæden bliver ofte mange gange større når glæden deles og sorgen bliver også lettere at bære. Derfor er fællesskaber og netværk så vigtige for os mennesker. I Samvirkende Menighedsplejer mener vi, at det er kirkens særlige diakonale opgave at række ud til alle og inkludere dem i kirkens fællesskab. Forskellige aktiviteter i kirken kan have stor betydning for mennesker i udsatte situationer. Det kan give et frirum og et åndehul i hverdagen og et sted, hvor næstekærlighed og rummelighed er bærende værdier. Diakonien er en af kirkens kerneopgaver, og det som vi brænder for i Samvirkende Menighedsplejer.

Tak for den hånd, der til evige tider
arbejder lægende jordkloden rundt
Send os til stedet, hvor mennesket lider,
lær os lindre, når livet gør ondt (Johannes Johansen)

Måske er du også interesseret i

Få hjælp til det administrative arbejde i menighedsplejen

Læs mere

Læs om glæden ved frivilligt arbejde og hvorfor en frivillighedspolitik giver en god ramme for det frivillige miljø.

Hent folder

Samvirkende Menighedsplejer sender hvert år ca. 200 familier på ferie i samarbejde med 50 sogne.

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her