Du er her: 

Julehjælp

Uddeling af julehjælp

Hvert år uddeler vi julehjælp for mellem 500-600.000kr til familier, der er socialt udsatte og økonomisk trængte. Midlerne til dette kommer fra indsamlede midler fra statslige puljer, private fonde og legater samt donationer fra privatpersoner og foreninger.

Indsamlingsarbejdet pågår hele året for at vi hvert år, kan hjælpe hårdt pressede familier med lidt økonomisk hjælp, som de kan holde jul for. Vi uddeler julehjælp i samarbejde med den/t lokale menighedspleje/sogn. Det gør vi ud fra en tro på, at kontakten mellem familien og den lokale menighedspleje skaber ringe i vandet, og danner grobund for fællesskab, netværk og hjælp når man har brug for det hele året igennem og ikke kun til jul.

Ansøgningsprocessen for menighedsplejer og sogne

For at søge om julehjælp hos os, skal du gøre følgende:

Brug skemaet som du finder i dette link: LINK TIL SKEMA

  1. Skemaet skal udfyldes med familiernes navne og adresser samt størrelse, dvs. antal voksne og børn. Samtykkeerklæringen skal være markeret med et kryds og oplys gerne, hvor meget jeres egen menighedspleje/sogn giver i julehjælp til den enkelte familie.
  2. Når skemaet er udfyldt, skal det gerne sendes sikkert til legat@menighedsplejer.dk. Har du ikke mulighed for at sende sikkert, kan du bruge vores kontaktformular og vælg ”Julehjælp” i emnefeltet.
  3. Udbetaling af julehjælpen finder sted i ugen op til jul. Det samlede beløb, som menighedsplejen/sognet har ansøgt om, vil blive indsat på den konto, som er oplyst i ansøgningen. Vær opmærksom på at den officielle kirkekasses bankkonto IKKE kan benyttes.
  4. Samtidig med bankoverførslen sender vi en mail til menighedsplejen eller sognet vedhæftet den fremsendte ansøgerliste med tilføjelse af Samvirkende Menighedsplejers tilskud til hver enkelt ansøger. Det er et krav fra SKAT.

Skulle noget af ovenstående give anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Anne Olesen på aol@menighedsplejer.dk.

Hvem kan søge julehjælp?

Julehjælp fra Samvirkende Menighedsplejer kan KUN søges af menighedsplejer og sogne, der er medlem hos Samvirkende Menighedsplejer.

Hvis du som enkeltperson, ønsker at søge om julehjælp skal det ske til din lokale kirke/menighedspleje og hvis de ikke uddeler julehjælp, har du mulighed for at søge et legat hos os. Hvordan du søger et legat, kan du læse mere om her.

Måske er du også interesseret i

SAMMEN - vores blad - udkommer 2 gange om året med artikler om diakoni.

Læs mere

Man betegner ofte diakoni som evangeliet i handling og en formidling af Guds kærlighed til medmenneskene. Læs mere om diakoni her

Hvis I etablerer en genbrugsbutik, får I fra start 25% af butikkens overskud til menighedsplejens arbejde.

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her

 

Spørgsmål og svar

Hvornår er ansøgningsfristen?

Ansøgningsfristen ligger typisk i starten af december. Den endelige dato meldes først ud i løbet af efteråret. Så hold endelig øje her på siden, i vores nyhedsbrev og i Sammen.

 

For sent modtagne ansøgninger

Vi kan desværre ikke behandle ansøgninger, der er indkommet efter jul.

Hvor stort et beløb støtter vi med?

Vi beregner normalt 500 kr. pr. par/enlig og 100 kr. pr. barn under 18 år.

Der kan dog være en risiko for færre midler til uddeling, hvis vores indsamlede midler som offentlige tilskud, fondstilskud eller private tilskud ikke dækker de ansøgte beløb. I sådanne tilfælde kan vi blive nødt til at nedsætte støttebeløbene eller at støtte kun et begrænset antal ansøgere.