Du er her: 

Vores aktiviteter

Vi er et laboratorie

Samvirkende Menighedsplejer er en paraplyorganisation for diakoni. I mere end 100 år har vi igangsat projekter ud fra behovene i samfundet og ud fra de lokale sognes behov. Således havde vi i 90’erne ansat en konsulent, der hjalp AIDS ramte, og i 2010 havde vi en konsulent med fokus på, hvordan kirken kan støtte psykisk sårbare i deres recovery proces. Vi afprøver hele tiden nye projekter, ligesom vi støtter innovative projekter lokalt med rådgivning og økonomi. For eksempel har vi de sidste par år haft særligt fokus på arbejdet med unge og for nyeligt igangsat et projekt omkring sårbare ældre på et rehabiliteringscenter i Frederiksberg.

Vi støtter lokale initiativer

Vi bliver ind i mellem kontaktet af sogne, der genrne vil igangsætte nye initiativer, og beder Samvirkende Menighedsplejer om økonomisk støtte eller rådgivning. Vi er optaget af at skabe udvikling sammen med sognene i en samskabelsesproces. For eksempel har Apostelkirken henvendt sig med et projekt, der går under navnet – ’Mad mod Ensomhed’  hvor overskudsmad bliver delt ud og brugt til at lave spisefællesskaber med. Ligeledes har Grindsted menighedspleje henvendt sig omkring et projekt, der hedder "Bonusbedstforældre", hvor de børn i sognet, der ikke har nogle bedsteforældre bliver knyttet til en ældre i sognet, der ikke har børnebørn.

Eva fra Apostelkirken: "Der har været dejligt at have Samvirkende Menighedsplejer at sparre med, når man skal søge fonde til et nyt projekt. De har viden og ekspertise, der gør at man ikke føler sig alene" 

I kan deltage i projekter

Samvirkende Menighedsplejer søger fonde til nye projekter, som de lokale menighedsplejer involveres i. For eksempel har vi i flere år modtaget støtte fra Socialstyrelsens PUF projektet, som understøtter mennesker med psykisk lidelser. I 2019 har vi brugt støtten til at etablere et netværk, kurser og et samarbejde mellem fire kirker, der arbejder med dette emne. Derudover har vi i flere år fået støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond til at lave ferie for udsatte børnefamilier, hvor vi samarbejder med ca. 50 sogne om at lave ferie for familier i sognet. I 2018 fik vi også en bevilling fra Friluftsrådet, der støtter menighedsplejen i at invitere udfordrede børneafmilier ud i naturen. I dette projekt er der 12 sogne hvert år, der kan deltage og få rådgivning og økonomi til at arrangere 5 ture om året. Vi har endnu flere projekter, som du kan være med i. Kontakt smp@menighedsplejer.dk, hvis du vil vide mere. .

Nedenfor er en liste over alle de projekter, som I kan deltage i:

Måske er du også interesseret i

Du kan søge Samvirkende Menighedsplejers fond for Innovative Diakonale projekter inden den 31. december 2020.

Læs mere

Dit medlemskab støtter ferier for børn

Se vores udvalg af spændende kurser

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her