Du er her: 

Vores aktiviteter

Vi er et laboratorie

Samvirkende Menighedsplejer er paraplyorganisation for diakoni i Danmark. I mere end 100 år har vi igangsat projekter ud fra behovene i samfundet og ud fra de lokale sognes behov. Således havde vi i 90’erne ansat en konsulent, der hjalp AIDSramte, og i 2010 havde vi en konsulent med fokus på, hvordan kirken kan støtte psykisk sårbare i deres recoveryproces. Vi afprøver hele tiden nye projekter og metoder, ligesom vi støtter innovative projekter lokalt med rådgivning og økonomi. For eksempel har vi de sidste par år haft særligt fokus på arbejdet med unge og for nylig igangsat et projekt omkring sårbare ældre på døgnrehabilitering i Frederiksberg Kommune.

Vi støtter lokale initiativer

Vi bliver indimellem kontaktet af sogne, der gerne vil igangsætte nye initiativer, og beder Samvirkende Menighedsplejer om økonomisk støtte eller rådgivning. Vi er optaget af at skabe udvikling i sognene i en samskabelsesproces og at opsamle viden, så andre kan få glæde af erfaringerne. For eksempel har Apostelkirken henvendt sig med projketet ’Mad mod Ensomhed’, hvor overskudsmad fra lokale butikker blev delt ud til sognebørn og andre, der havde behov. På samme måde har Grindsted Menighedspleje henvendt sig omkring projektet "Bonusbedsteforældre", hvor børn i sognet, der ikke har nogle bedsteforældre kan blive knyttet til en ældre i sognet, der ikke har børnebørn. I vores vidensbank kan du læse mere om forskellige diakonale aktiviteter lokalt.

"Der er dejligt at have Samvirkende Menighedsplejer at sparre med, når man skal søge fonde til et nyt projekt. De har viden og ekspertise, der gør at man ikke føler sig alene" siger Eva fra Apostelkirken

I kan deltage i projekter

Samvirkende Menighedsplejer søger mange forskellige fonde til nye projekter, I som lokal menighedspleje kan involvere jer i. For eksempel har vi i 2019 søgt penge til projektet "'Inkluderende Fællesskaber', hvor målet er, at udsatte familier bliver inkluderet i kirkens frivillige fællesskab. Fire sogne er blevet en del af projektet, og arbejder individuelt med at inkludere familierne i de forskellige netværk. Derudover har vi i flere år fået støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond til at lave en årlig sommerferie for udsatte børnefamilier. Her samarbejder vi med ca. 50 sogne, der får mulighed for at invitere familier i sognet med. I 2018 fik vi en bevilling fra Friluftsrådet, der støtter menighedsplejen i at invitere udfordrede børnefamilier på udflugt i naturen. I dette projekt kan 12 sogne hvert år deltage og få rådgivning samt økonomi til at arrangere fem ture om året. Vi arbejder hele tiden på nye projekter, så hvis du har en ide eller et projekt, som du ønsker hjælp til, så skriv til smp@menighedsplejer.dk

Nedenfor er en liste over alle de aktuelle projekter, som I kan deltage i:

Måske er du også interesseret i

Kirkens diakonale ældrearbejde gør en hjertelig forskel.

Læs mere

På naturtur med menighedsplejen. Læs mere om aktiviteter for udsatte børnefamilier.

Få inspiration til at inddrage psykisk sårbare i kirken.

Læs her

Se nogle af vores aktiviteter her