Du er her: 

Levende boliger

Levende boliger med fælles ånd, gode fællesskaber og hjerterum

Vores boliger er kendetegnet ved at være et hjem. Sammen med boligernes bestyrelser ser vi det som vores vigtigste opgave at skabe et trygt hjem, baseret på kristne værdier som nærvær, omsorg og mangfoldighed, med plads til det hele menneske.

”Vi betragter hinanden som en slags familie, og som i enhver familie drejer det sig om kærlig omsorg, ligeværd og samhørighed, men også om retten til at være sig selv.” Forstander på en af plejeboligerne.


Når du bor i en af vores boliger, vil du opleve, at den lokale kirke spiller en stor rolle, både i bestyrelsesarbejdet, men også i form af frivillige fra kirken, der fx arrangerer fællesspisning, banko, mv.

Fælles for boligerne er, at de i tidernes morgen er opført i et samarbejde mellem det lokale sogn og Samvirkende Menighedsplejer, som anså det for en diakonal opgave at tage hånd om sognets ældre, ved at imødekomme et stadigt stigende behov for flere ældreboliger.

Boligerne

Som kommende beboer kan du vælge at blive skrevet op til en af vores fire selvejende plejeboliger eller fire ældreboliger. Ved at klikke på billederne nedenfor, kan du læse mere om den enkelte bolig.

Vores plejeboliger

Vores ældreboliger

 
 
 
 

Hvordan bliver du skrevet op til en bolig?

Hvis du gerne vil skrives op til en bolig, skal du kontakte boligvisitationen i din kommune for at blive godkendt til en ældre- eller plejebolig. Herefter kan du vælge at prioritere, hvilken bolig du gerne vil visiteres til. Der er frit ældre- og plejeboligvalg i hele landet. Samvirkende Menighedsplejer administrerer boligerne, men den kommune hvor boligen ligger i, har visitationsretten. Du skal derfor kontakte den kommune, hvor boligen ligger for at høre, hvilket nummer på ventelisten du er til en af vores boliger.

 

Hvad er huslejen?

Din husleje afhænger af den pågældende bolig og specifikke lejlighed. På den enkelte bolig kan lejlighederne være meget forskellig i størrelse og derfor varierer huslejen også. Vi kan derfor ikke sige noget om huslejens størrelse, før vi ved præcis hvilken lejlighed, du har fået tilbudt. På den enkelte boligs side, kan du se et huslejeinterval for den pågældende bolig. Der kan søges om boligstøtte af alle i lejeboliger, læs mere om boligstøtte her.

Sådan opsiger du din bolig

Opsigelse af boligen kan kun ske skriftligt. Brug meget gerne vores kontaktformular HER, så sender du opsigelsen sikkert til os.

Opsigelsesvarsel står i din lejekontrakt. 

Måske er du også interesseret i

Blev frivillig og blev del af et levende fællesskab

Læs mere

Her kan du læse, hvordan du kan støtte vores arbejde for ældre

Læs mere

Følg os og vores sociale hjælpearbejde i hele landet

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her

 

Spørgsmål og svar

Boligstøtte

Boligstøtte kan søges af alle i lejeboliger. Hvis du ønsker at søge boligstøtte, kan dette ske digitalt på www.borger.dk eller ved personlig henvendelse i kommunens borgerservice, hvor du får udleveret en blanket. Boligstøtten beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark. Beregningen sker på baggrund af dine indkomstforhold, huslejens størrelse samt det faktum, at du bor i anvist bolig. Du kan muligvis få mere i boligstøtte, hvis du modtager døgnhjælp, eller bruger pladskrævende hjælpemidler som stærkt bevægelseshæmmet, og boligen derfor er egnet til det. Her kan du finde mere information om boligstøtte.

Kan man ansøge om beboerindskudslån?

Du har mulighed for at ansøge kommunen om beboerindskudslån til at dække det depositum, der skal betales ved indflytning, hvis du ikke selv har pengene til det. Bliver du godkendt til et lån, udbetales lånet direkte til Samvirkende Menighedsplejer, som administrator af boligen.

Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden. Når de første fem år er gået, begynder forrentningen af lånet, og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode. Renten er på nuværende tidspunkt 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld.

Hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud, bedes du kontakte kommunen.