Du er her: 

Menighedsplejens Besøgstjeneste

Hvorfor skal jeres menighedspleje have en besøgstjeneste?

Hver 4. dansker over 65 år føler sig ofte eller af og til ensom. Ældre som oplever langvarig ensomhed kan miste livslysten, initiativet og lysten til at skabe kontakt til andre mennesker. Ensomhed er sundhedsfarligt og desværre ret tabubelagt. En besøgsven kan gøre en verden til forskel i et andet menneskes liv. Rummet for tillid og åbenhed skabes lidt efter lidt og kan blive til gensidig glæde for både besøgsven og besøgsvært.

”Jeg mener virkelig, at besøgsvenner er uvurderlige. Der burde være flere af dem. Jeg ville i hvert fald ikke undvære min” siger Mary, som har haft Margit som besøgsven i mange år.

”Det var egentlig også for, at give mig selv noget, at jeg meldte mig som besøgsven. Det giver jo begge parter så utrolig meget” siger Eva, der har været besøgsven i mange år.

Hvad laver besøgsvenner?

Besøgsvenner påtager sig ikke opgaver, som skal løses af det offentlige. Dette er vigtigt at respektere. Besøgsvenner kommer typisk på hyggebesøg, går en tur, hjælper med små ting. Det vigtigste er den fortrolige samtale, som lindrer den enkeltes ensomhedsfølelse. Det aftales individuelt mellem besøgsven og vært, hvor ofte og hvor længe besøget varer.

”Tætte relationer er uhyre vigtige, når det handler om at bekæmpe ensomhed” siger Christine E. Swane, der er direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn.

Hvordan kan en besøgstjeneste ledes/koordineres?

Koordinator(er) rekrutterer besøgsvenner, matcher venner og værter efter bedste evne, så der er de mest optimale muligheder for at ven og vært bliver rigtig glade for hinanden. Koordinatoren følger op på, hvordan det hele går. Endvidere støtter koordinatoren besøgsvennerne i de udfordringer, de kommer til at stå i. Det kan desuden være vigtigt at opbygge et fællesskab blandt besøgsvennerne, hvor de kan hygge sig sammen og drøfte forskellige glæder og problematikker.
Besøgsvenner får ikke løn, men vi anbefaler at besøgstjenesten har et mindre budget til forskellige udgifter. Vi anbefaler også, at besøgsvenner fremviser straffeattest, forpligter sig på at overholde tavshedspligten, samt at menighedsplejen generelt overholder reglerne i persondataforordningen.

Hvordan kan jeres sogn være med?

Find ud af, hvem jeres målgruppe er. Hvilket behov er der hos jer? Hvor ser i, at jeres besøgstjeneste kan gøre en forskel? Overvej om det vil være meningsfyldt at samarbejde med nabosogne. Hvordan kommer I i kontakt med målgruppen?. Skal I samarbejde med repræsentanter fra det offentlige? Vær gerne en lille gruppe om dette arbejde.

I pjecer og andet informationsmateriale kan I formidle jeres diakonale indsats ud. Sørg for, at materialet også når ud til mennesker, som er i kontakt med målgruppen. Måske er det personale ansat i det offentlige, for eksempel hjemmeplejen. Det er vigtigt at have gode samarbejdspartnere. Er der særlige institutioner i sognet, hvor besøgsvenner kunne gøre en kæmpe forskel? Det vil være en stor fordel, hvis I er to-tre personer, der kan hjælpes ad med at lede og koordinere besøgstjenesten. Det giver mulighed for kollegial sparring og arbejdsfordeling. Det kan tage lang tid at bygge en besøgstjeneste op og er man flere om det, er det mere opløftende.

At finde frivillige besøgsvenner kan være en udfordring, men mange vil gerne støtte dette diakonale arbejde, hvis de bliver personligt spurgt. Ellers må andre metoder tages i brug f.eks. annoncering, personlig henvendelse etc.

Har I spørgsmål til etablering af besøgstjeneste, er I velkommen til at kontakte konsulent Helle Engelsborg Olsen, telefon: 26 89 06 29 eller på e-mail: heo@menighedsplejer.dk.

Måske er du også interesseret i

At være med på ældrehøjskole, var en oplevelse for livet. En mand på 85 og en dame på 90 kendte ikke hinanden før. Nu kører han hver lørdag på elscooter og besøger hende, de spiller æsel, drikker kaffe og snakker, fortæller Ringkøbing-Rindum Menighedspleje.

I dette hæfte finder I inspiration og vejledning til at oprette besøgstjeneste.

Læs mere

I kan søge økonomisk støtte til de enlige og udsatte i jeres sogn gennem os

Læs mere her

Se nogle af vores aktiviteter her