Diakonale netværk

Netværk er som et træ med mange grene

I Samvirkende Menighedsplejer sætter vi en stor ære i, at de medarbejdere og frivillige, der arbejder med diakoni ikke føler sig alene. Derfor arbejder vi på, at alle skal føle sig som en del af et fælles træ med mange grene. Vi har etableret en række netværk på tværs af menighedsplejen for dem, der arbejde med besøgstjeneste, med unge og med børnefamilier. Vi oplever, at det er lærerigt at mødes, og drøfte de dilemmaer, der opstår i hverdagen og gennem dialogen få energi til at fortsætte det vigtige arbejde. Den samme energi oplever vi er til stede, når alle menighedsplejer inviteres til årsmødet engang om året, hvor vi gennem workshops deler interesser, ideer og erfaringer, som giver inspiration til det videre arbejde lokalt.

Regionale netværk

Samvirkende Menighedsplejer afholder regionale kurser, hvor menighedsplejer, frivillige og ansatte kan møde hinanden og udveksle oplevelser og erfaringer. For eksempel afholdte vi i 2020 kursus om 'Samarbejdet mellem Kirke og Kommune' i to forskellige regioner i Danmark. Vi forsøger endvidere at knytte menighedsplejerne sammen i regionale netværk, der geografisk er tæt på hianden og arbejder med nogle af de samme udfordringer. Hvert andet år samler vi menighedsplejer til regionale møder, hvor vi koordinerer og vidensdeler om udfordringer der går på tværs af sogne-og kommunegrænser og som kun kan løses i fællesskab.

Hvordan kan jeres sogn være med?

Hvis du kunne være interesseret  i at indgå i et interessenetværk eller et regionalt netværk kan du skrive til smp@menighedslplejer.dk eller du kan ringe på tlf 36 46 66 66.

Du er også velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har nogle hverdagsdilemmaer, som du ønsker sparring på, for diakoni er også netværk.

Måske er du også interesseret i

SAMMEN - vores blad - udkommer 2 gange om året med artikler om diakoni.

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer sender hvert år ca. 200 familier på ferie i samarbejde med 50 sogne.

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her