Du er her: 

Frivillige løfter livskvaliteten

En sund sjæl i et sund legeme

”En sund sjæl i et sundt legeme” – sådan skrev den romerske digter Juvenal for næsten 2000 år siden. Og det er ikke mindre relevant i dag. Det er ikke nok at kroppen fungerer optimalt, sjælen skal også næres. Samvirkende Menighedsplejer og Frederiksberg Kommune har fundet sammen om at udvikle en frivilligindsats på Kommunens Døgnrehabilitering for ældre, ud fra netop denne kongstanke.

At frivillige yder en stor indsats på for eksempel plejecentre, overrasker næppe nogen. Men at en døgnrehabilitering, især for ældre mennesker, kan have tilsvarende behov er der måske færre, der tænker over. Kirken kan med sit sociale arbejde gøre en stor forskel her, for der er både brug for aktiviteter, for inkluderende fællesskaber og for de mellemmenneskelige møder, hvor der er mulighed for at tale med en der har tid, om de tanker og overvejelser man gør sig, og de frustrationer der kan følge i kølvandet på en indlæggelse, der ofte varer mange uger.

Mange ældre er indlagt på døgnrehabilitering på grund af funktionstab, eller de venter på en plejebolig, fordi de ikke længere magter at bo hjemme. Det er en sårbar situation, hvor fremtiden kan være uvis; Kommer jeg til at gå igen? Skal jeg på plejehjem? Hvad skal der nu ske? En del af de ældre har kun lidt eller intet netværk, der kan støtte op om dem i denne situation. Derfor ser vi et stort potentiale i at have frivillige, der indgår i fællesskaber og opbygger relationer med de ældre borgere. Fælleskabet kan både være en-til-en som besøgsven, eller de lidt større fællesskaber, hvor den frivillige fx er bankovært, sidder med en guitar og synger eller måske som måltidsvært, hvor en frivillig spiser med og spreder humør og glæde.

”Det kunne jo være mig selv om nogle år der er indlagt der, eller min kone eller min nabo. Så jeg vil gerne være med til at opbygge den her kultur, hvor vi er noget for hinanden” siger Søren, der er frivillig på døgnrehabiliteringen og selv bor på Frederiksberg.

Frivillige kan være dagens eller ugens højdepunkter

I projektet arbejder Helle fra SMP sammen med Birgitte fra Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering sammen om at rekruttere frivillige, udvikle aktiviteter og fællesskaber, samarbejde med ledelse og personale, implementere tiltagene og koordinere frivillige, borgere og personaler.

At have frivillige på døgnrehabiliteringen betyder for de ældre indlagte, at de oplever de frivilliges engagement. Det betyder et afbræk i at skulle forholde sig til dårligdom, til smerter, til uvished – eller det kan betyde, at man netop kan få luftet sine tanker, frustrationer, uro og smerte, med et mennesker der kan give den fornødne tid og nærvær, som kan være vanskelig for personalet at nå i en travl hverdag.

For de frivillige kan det være meningsfuldt at give selvsamme nærvær. At man som frivillig kan være der for et andet menneske, når han eller hun har behov for det, er en gave, og noget af det der gør, at de frivillige går glade hjem, og kommer glade igen.

”For mig giver det mening at komme og snakke med mennesker. Fordi når du er åben og fortæller, så får du tit en masse tilbage. Og så kører snakken bare derud af. Og jeg går glad derfra!” siger Karen der er måltidsvært.

Hvordan kan jeres sogn være med?

Hvis I efter at have læst dette, tænker at jeres kirke har en opgave i at støtte op om borgere der er indlagt på jeres lokale døgnrehabilitering, så kan I få vejledning og inspiration fra Samvirkende Menighedsplejer i forhold til at udvikle et samarbejde med kommunen og/eller institutionen, samt til hvilke opmærksomhedspunkter I med fordel kan have fokus på, i de forskellige faser af indsatsen. Sundhedspersonalet på døgnrehabiliteringen udfører deres kerneopgave med træning, pleje og omsorg, for at få borgeren på fode igen, så hurtigt som muligt. Fra kirken kan I være med til at løfte den mellemmenneskelige opgave, og et samarbejde med kommunen kan i den forbindelse være oplagt. I kan her læse mere om, hvordan jeres menighedspleje kan starte et samarbejde med det lokale rehabiliteringscenter.

Kontakt diakonikonsulent Helle Engelsborg Olsen på heo@menighedsplejer.dk eller tlf.: 2689 0629 eller projektleder Birgitte Lysgård Pedersen på bipe06@frederiksberg.dk eller tlf.: 2898 2405 for nærmere information.

Måske er du også interesseret i

Du kan læse om, hvordan din menighedspleje kan starte et samarbejde med det lokale rehabiliteringscenter

Læs mere

Læs om glæden ved frivilligt arbejde og hvorfor en frivillighedspolitik giver en god ramme for det frivillige miljø.

Hent folder

Sognepræst Esper Silkjær: Samarbejdet mellem kirken og genbrugsbutikken har været til glæde for sognet. Det giver et fællesskab.

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her