Du er her: 

Sorgarbejdet

Hvorfor kirken må have en sorggruppe?

At kirken har et tilbud om en sorggruppe kan have stor betydning for de sørgendes liv med sorgen. Her kan fællesskabet i gruppen mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, som mange efterladte oplever. Sorgen rummer for mange meget dybe temaer og kirken kan med fordel bidrage med den del, der har med vores eksistens at gøre og skabe en vej for livsmod og håb, så hverdagen uden den afdøde bliver mere tålelig.

Sorg er nemlig en naturlig reaktion på tab og den skal ikke behandles væk, men bæres sammen med andre. Kirken kan løfte en yderst vigtig opgave og blive et tilflugtssted for de sørgende, som en del af de diakonale tilbud. Mange har familie og netværk, som støtter den sørgende. En sorggruppe kan noget andet. Med en sorggruppe kan den efterladte få meningsfulde medvandrere:

”Så befriende at snakke med nogle, som vidste, hvad jeg stod i. Vi græd og græd og græd. Det, at jeg ikke skulle forklare så meget om det, der var svært, men at de andre præcis forstod, hvad jeg stod i, var en kolossal lettelse” fortæller en sorggruppedeltager.

 ”I sorggruppen fik jeg nye venner, venner jeg slet ikke selv ville have valgt, men sammen hjalp vi hinanden videre” siger en deltager i sorggruppe.

Som supplement til sorggrupper kan kirken etablere sorg-netværk.

Et netværk for sørgende kan blive en ressource for kirken

I kirken/menighedsplejen kan vi støtte mennesker i sorg gennem at etablere muligheder for, at de kan møde andre i samme livssituation.  Når vi som venner, netværk eller kirke ikke taler med den sørgende om det, der er svært og gør ondt, brænder hun i virkeligheden inde med det. Hun bliver ikke set i lyset af det der er så dyrebart for hende, den elskede. Det den sørgende har brug for, er i virkeligheden rum til tale - ikke adspredelse for at glemme. Sørgende der har mistet, er sat ud af spillet for en tid, men sammen med andre kommer de fleste sig.

At skabe gode mødesteder for mennesker i sorg er en gave til dem og i virkeligheden til os i kirken. Mange kommer nemlig på benene igen. Har de så haft oplevelsen af at blive mødt i et fællesskab, er det vores erfaring, at de gerne bliver i kirken og bærer med. Til alles glæde.

Hvordan kan jeres sogn være med?

En sorggruppe mødes med det formål at skabe et samtalerum og et fællesskab for mennesker, der har mistet. Gruppen må ikke være for lille og ej heller for stor. Nogle grupper har mulighed for et løbende indtag af nye medlemmer, mens andre kører med faste grupper et halvt eller et helt år ad gangen. Når det er sagt er der mange forskellige måder at gøre det på. Du kan med fordel hente inspiration på nettet eller i bogen ”Sorggrupper i Folkekirken” af Line og Thomas Bjørn Hansen.

Gode rammer for gruppen er er af overordentlig stor betydning, når relationerne og trygheden skal opbygges i gruppen. En sorggruppe fungerer bedst, hvis den bliver ledet af to sorggruppeledere. Det giver oplagte fordele:

 • Sammen kan I skabe rolige rammer for jer selv og gruppen
 • I er to til at få samspillet i gang 
 • I kan skiftes til at spørge og observere
 • I kan supplere hinanden til gruppens bedste
 • Sammen kan I glæde jer over den udvikling I ser i gruppen
 • Sammen kan I støtte deltagerne igennem forløbet
 • Sammen kan I få supervision og blive mere bevidst i forhold til gruppe forløbet

Netværksaktiviteter for sørgende - de frivillige spiller en vigtig rolle

Netværksaktiviteter ud over en egentlig sorggruppe kan med fordel målrettes sørgende. Mennesker i sorg har stor brug for at møde ligesindede. Det hjælper på følelsen af skam og på at føle sig forkert og udenfor. I et sorgnetværk kan man være sig selv, sænke skuldrene og være trygge for en stund. Netværkene kan med fordel ledes sammen med frivillige, der selv har erfaring med tab og sorg. Vi ser flere eksempler på, at sørgende rigtig gerne vil blive i netværket, når deres sorg er aftagende. Vores erfaring er, at de bliver håbsbærere for andre mennesker i sorg. De frivillige kan naturligvis have behov for støtte og nærvær indimellem af en frivilligkoordinator.

Idéer til netværk for sørgende:

 • Læsegrupper
 • Madlavning for mænd
 • Kreative værksteder
 • Kulturgrupper med fælles besøg på fx museer
 • Teater- og filmgrupper
 • Gågrupper
 • Særlige arrangementer i kirken ved Alle Helgen og juletid.

 

Skal vi hjælpe jer i gang?
Har I brug for konsulentrådgivning, er I velkommen til at kontakte Eva Christoffersen på ec@menighedsplejer.dk

Måske er du også interesseret i

Læs om "Kultur på Recept", netværksaktiviteter, der støtter sørgende.

Læs mere

Mænd har glæde af mandegrupper - også i sorgarbejdet.
En folder om diakonale aktiviteter rettet mod modne herre er under udarbejdelse og vil snart kunne læses her!

Læs om glæden ved frivilligt arbejde og hvorfor en frivillighedspolitik giver en god ramme for det frivillige miljø.

Hent folder

Se nogle af vores aktiviteter her