Du er her: 

Sorgarbejdet

Hvorfor kirken må have en sorggruppe?

At kirken har et tilbud om en sorggruppe kan have stor betydning for de sørgendes liv med sorgen. Her kan fællesskabet i gruppen mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, som mange efterladte oplever. Sorgen rummer for mange meget dybe temaer og her kan kirken med fordel bidrage med den del der har med vores  eksistens at gøre.  Hermed kan der skabes en vej for livsmod og håb så hverdagen uden den afdøde bliver mere tålelig.

Sorg er nemlig en naturlig reaktion på tab og den skal ikke behandles væk, men bæres sammen med andre. Kirken kan på denne måde løfte en yderst vigtig opgave og blive et tilflugtssted for de sørgende, som en del af de diakonale tilbud.  Mange har familie og netværk, som bærer med, men kan ved siden af disse få meningsfulde medvandrere via en sorggruppe.

”Så befriende at snakke med nogle, som vidste, hvad jeg stod i. Vi græd og græd og græd. Det, at jeg ikke skulle forklare så meget var svært, men at de andre præcis forstod, hvad jeg stod i, var en kolossal lettelse” fortæller sorggruppedeltager.

Som supplement til sorggrupper kan kirken etablere sorg-netværk Læs mere nedenfor.

 ”I sorggruppen fik jeg nye gamle venner, venner jeg slet ikke selv ville have valgt, men sammen hjalp vi hinanden videre” deltager i sorggruppe.

Et netværk for sørgende kan blive en ressource for kirken

I kirken/menighedsplejen kan vi støtte mennesker i sorg gennem at etablere muligheder for at møde andre i samme livssituation.  Når vi som venner, netværk eller kirke ikke taler med den sørgende om det, der er svært og gør ondt, brænder hun i virkeligheden inde med det. Hun bliver ikke set i lyset af det der er så dyrebart for hende, den elskede. Det den sørgende har brug for er i virkeligheden rum til tale - ikke adspredelse for at glemme. Sørgende, der har mistet er sat ud af spillet for en tid, men sammen med andre kommer de fleste sig.

At skabe gode mødesteder for mennesker i sorg er en gave til dem og i virkeligheden til os i kirken. Mange kommer nemlig på benene igen. Har de så haft oplevelsen af at blive mødt i et fællesskab, er det vores erfaring, at de gerne bliver i kirken og bærer med. Til alles glæde.

Hvordan kan jeres sogn være med?

En sorggruppe mødes med det formål at skabe et samtalerum og et fællesskab for mennesker, der har mistet. Gruppen må ikke være for lille og ej heller for stor. Nogle grupper har mulighed for et løbende indtag af nye medlemmer mens andre kører med faste grupper et halvt eller et helt år ad gangen. Når det er sagt er der ellers mange forskellige måder at gøre det. Du kan med fordel hente inspiration på nettet eller i bogen ”Sorggrupper i Folkekirken” af Line og Thomas Bjørn Hansen.

En sorggruppe fungerer bedst hvis den bliver ledet af 2 sorggruppe ledere. Dette giver oplagte fordele. To ledere kan skiftes til at spørge og observere. Der er to til at få samspillet i gang og sammen kan I supplere hinanden til gruppens bedste.

 • Sammen kan I skabe rolige rammer for jer selv og gruppen.
 • Sammen kan I glæde jer over den udvikling I ser i gruppen.
 • Sammen kan I støtte deltagerne igennem forløbet
 • Sammen kan de få supervision og blive mere bevidst i forhold til gruppe forløbet.
 • Gode rammer for gruppen er er af overordentlig stor betydning når relationerne og trygheden skal opbygges i gruppen.
 • Gode rammer for gruppen er er af overordentlig stor betydning når relationerne og trygheden skal opbygges i gruppen.

Netværksaktiviteter for sørgende - de frivillge spiller en vigtig rolle

Netværksaktiviteter ud over en egentlig sorggruppe kan med fordel målrettes sørgende. Mennesker i sorg har stor brug for at møde lige sindede. Det hjælper på følelsen af skam og på at føle sig forkert og udenfor. I et sorgnetværk kan man være sig selv, sænke skuldrene og være trygge for en stund. Netværkene kan med fordel ledes sammen med frivillige, der selv har erfaring med tab og sorg. Vi ser flere eksempler på, at sørgende rigtig gerne vil blive i netværket, når deres sorg er aftagende. Vores erfaring er, at de bliver håbsbærere for andre mennesker i sorg. De frivillige kan naturligvis have behov for støtte og nærvær indimellem af en frivilligkoordinator.

 • Idéer til netværker for sørgende
 • Læsegrupper
 • Madlavning for mænd
 • Kreative værksteder
 • Kultur grupper med fælles besøg på f.eks. museer
 • Teater og film grupper
 • Gå grupper
 • Særlige arrangementer i kirken ved Alle Helgen og juletid.

 

Skal vi hjælpe jer i gang?
Har I brug for konsulent rådgivning, er I velkommen til at kontakte Eva Christoffersen på ec@menighedsplejer.dk

Måske er du også interesseret i

Læs om "Kultur på Recept", netværksaktiviteter, der støtter sørgende.

Læs mere

Mænd har glæde af mandegrupper - også i sorgarbejdet.
En folder om diakonale aktiviteter rettet mod modne herre er under udarbejdelse og vil snart kunne læses her!

Læs om glæden ved frivilligt arbejde og hvorfor en frivillighedspolitik giver en god ramme for det frivillige miljø.

Hent folder

Se nogle af vores aktiviteter her