Du er her: 

Vi skaber inkluderende fællesskaber

Inkluderende fællesskaber i kirken for børnefamilier med udfordringer.

”Fællesskab er, at vi ikke er alene.”

Kingo skriver i sin salme fra 1681 ”Sorrig og glæde de vandre til hobe, lykke og ulykke de gange på rad”.  I salmen skriver Kingo om livet i sin mangfoldighed. Og vi kender det jo alle, det med at have sorger og glæder i livet og have brug for andre mennesker til at dele det med. Glæden bliver ofte mange gange større når den deles og sorgen bliver også lettere at bære. Derfor er fællesskaber og netværk så vigtige for os mennesker.

I Samvirkende Menighedsplejer mener vi, at det er kirkens særlige diakonale opgave at række ud til børnefamilier med udfordringer. Forskellige aktiviteter i kirken kan faktisk have stor betydning for udfordrede familier. I kirken kan vi give dem et frirum og et fællesskab, hvor de sammen med ligesindede kan få et afbræk fra en ellers presset hverdag. I 2019 var vi så heldige at modtage støtte fra Socialstyrelsen til at iværksætte et 2-årigt landsdækkende projekt, der skal støtte udfordrede familier.  

Formålet er at støtte børnefamilier ved at invitere dem indenfor i et inkluderende lokalt fællesskab, hvor de sammen med ligestillede introduceres for muligheder for at ændre livsstil, samt sideløbende får tilbudt hjælp til at arbejde med udfordringer som dårlig økonomi, mistrivsel og ensomhed. Desuden motiveres familierne til på sigt at indgå i frivilligt arbejde og blive en del af et frivilligt fællesskab i lokalsamfundet. Forhåbentligt vil dette også føre til, at der bliver flere hænder tilknyttet det frivillige arbejde i sognene.

I projektet er der 10 støttende netværksmøder fordelt over året med fællesskab og sund mad. Ved hvert andet møde vil der være erfaringsudveksling omkring ”5 veje til et godt liv”. De 5 andre netværksmøder kan være allerede planlagte aktiviteter i kirken. Der vil desuden være spændende aktiviteter for børnene ved samtlige møder.

5 veje til et godt liv

De 5 veje til et godt liv handler om at opleve mere samhørighed, mening, tilfredshed, nysgerrighed og engagement. Forskning viser nemlig, at jo mere glæde du oplever i hverdagen, des sundere og længere et liv får du. De 5 veje er små, enkle handlinger, som du kan vælge at udføre hver dag, for at øge glæden i hverdagen

Der er ikke som sådan noget nyt eller overraskende i de 5 veje til et godt liv, men det handler om at træffe bevidste valg i hverdagen

DE 5 OMRÅDER ER:

  • STYRK DIT NETVÆRK
  • LÆR NOGET NYT
  • LEV DIT LIV AKTIVT
  • VÆR TIL STEDE I NUET
  • GIV AF DIG SELV

På møderne skal der være fokus på og bevidsthed omkring de fem punkter og deltagerne vil undersøge disse områder i deres liv. Der vil være erfaringsudveksling mellem deltagerne, der hver især vil få nogle redskaber til at arbejde med netop de områder af deres liv, som de har behov for at udbygge, for at opnå bedre balance i deres liv.

Hvordan kan jeres sogn være med?

I 2020 er der allerede fire deltagende menighedsplejer i projektet. Kontakt  diakonikonsulent Betina Køster på tlf 4141 1191 eller  bk@menighedsplejer.dk for nærmere info eller deltagelse i projektet i 2021.

I er også velkommen til at ringe for en uforpligtende samtale om aktiviteter om inkluderende fællesskaber, som ikke behøver at være knyttet op på nogle igangværende projekteter. Vi deler meget gerne ud af vores erfaringer.  

Måske er du også interesseret i

Hvorfor skal kirken understøtte inkluderende fællesskaber?

Læs mere

Læs mere her om Samvirkende Menighedsplejers andre netværksaktiviteter for børnefamilier

Læs mere