Du er her: 

Vi skaber inkluderende fællesskaber

Inkluderende fællesskaber i kirken for børnefamilier med udfordringer.

”Fællesskab er, at vi ikke er alene.”

Kingo skriver i sin salme fra 1681 ”Sorrig og glæde de vandre til hobe, lykke og ulykke de gange på rad”.  I salmen skriver Kingo om livet i sin mangfoldighed. Og vi kender det jo alle, det med at have sorger og glæder i livet og have brug for andre mennesker til at dele det med. Glæden bliver ofte mange gange større når den deles og sorgen bliver også lettere at bære. Derfor er fællesskaber og netværk så vigtige for os mennesker.

I Samvirkende Menighedsplejer mener vi, at det er kirkens særlige diakonale opgave at række ud til børnefamilier med udfordringer. Forskellige aktiviteter i kirken kan faktisk have stor betydning for udfordrede familier. I kirken kan vi give dem et frirum og et fællesskab, hvor de sammen med ligesindede kan få et afbræk fra den ellers pressede hverdag. Ved årets udgang 2019, var vi så heldige at modtage støtte fra Socialstyrelsen til at iværksætte et 2-årigt landsdækkende projekt, der skal støtte udfordrede familier.  

Formålet er at støtte og invitere børnefamilier indenfor i et inkluderende lokalt fællesskab, hvor de, sammen med ligestillede, introduceres for muligheder for at ændre livsstil samt sideløbende tilbydes hjælp til problemer såsom dårlig økonomi, mistrivsel samt ensomhed.  Desuden motiveres familierne til på sigt at indgå i frivilligt arbejde og blive en del af et frivilligt fællesskab i lokalsamfundet. Forhåbentligt vil dette også føre til, at der vil blive flere hænder tilknyttet det frivillige arbejde i sognene.

I projektet vil der være 10 støttende netværksmøder fordelt over året med fællesskab og sund mad. Ved hvert andet møde vil der være erfaringsudveksling omkring ”5 veje til et godt liv”. De 5 andre netværksmøder kan være allerede planlagte aktiviteter i kirken. Der vil desuden være spændende aktiviteter for børnene ved samtlige møder.

5 veje til et godt liv

De 5 veje til et godt liv handler om at opleve mere samhørighed, mening, tilfredshed, nysgerrighed og engagement. Forskning viser nemlig, at jo mere glæde, du oplever i hverdagen, des sundere og længere et liv får du. De 5 veje er små, enkle handlinger, som man kan vælge at udføre hver dag, for at øge glæden i hverdagen

Der er ikke noget nyt eller overraskende i de 5 veje til et godt liv

DE 5 OMRÅDER ER:

  • STYRK DIT NETVÆRK.
  • LÆR NOGET NYT.
  • LEV DIT LIV AKTIVT.
  • VÆR TIL STEDE I NUET.
  • GIV AF DIG SELV.

De 5 veje handler om at træffe bevidste valg i hverdagslivet.

Ved netværksmøderne vil der være fokus og bevidsthed omkring de 5 punkter og deltagerne vil undersøge disse 5 områder i deres liv. Der vil desuden være erfaringsudveksling imellem deltagerne, der hver især vil få nogle redskaber til at arbejde med netop de områder af deres liv, som de har behov for at udbygge for bedre balance i deres liv.

Hvordan kan jeres sogn være med?

I 2020 er der allerede 4 deltagende menighedsplejere i projektet. Kontakt venligst diakonikonsulent Betina Køster på E-mail bk@menighedsplejer.dk tlf 4141 1191 for nærmere info eller deltagelse i projektet i 2021.

I er også velkommen til at ringe til en uforpligtende samtale om aktiviteter om inkluderende fællesskaber, som ikke behøver at være knyttet op på nogle igangværende projekteter. Vi deler meget gerne ud af vores erfaringer.  

Måske er du også interesseret i

Hvorfor skal kirken understøtte inkluderende fællesskaber?

Læs mere

Læs mere her om Samvirkende Menighedsplejers andre netværksaktiviteter for børnefamilier

Læs mere