Du er her: 

Folkekirkens Feriehjælp

Fra ferie til langvarigt netværk

Folkekirkens Feriehjælp giver udsatte familier mulighed for at komme på ferie, og erfaringer viser, at ferien har en positiv langtidsvirkning for de familier, der har deltaget. Gennem blandt andet naturaktiviteter på ferien bliver deltagerne motiveret til at involere sig i netværksaktiviteter i sognet. Netværket kan blive et fast og trygt holdepunkt i en hverdag, der ellers er præget af udfordringer og problemer for børnefamilierne.

”Vi kommer hinanden ved på den fede måde” sådan fortæller Bettina, der har været deltager på ferier med kirken flere gange.

Værdien af de frivilliges omsorg overfor både voksne og børn er stor. Deltagerne oplever et styrket selvværd gennem de tillidsfulde relationer, der bliver opbygget under ferieopholdet. Effekten kan være, at deltagerne overvejer at finde tilbage til arbejdsmarkedet eller påbegynde en uddannelse. Nogle forældre ender med at blive frivillige i deres egne sogne i arbejdet med netværksaktiviteter, på ferieophold eller i genbrugsbutikkerne. Projektet gavner altså deltagerne, men også sognene generelt. 

Diakoni - et stykke forebyggende arbejde

Et sogn kan give seks familier en uges sommerferie i sommerhus eller ferielejlighed på et af følgende feriesteder: Vigsø Feriecenter, Fåborg Feriecenter, Helsingør Ferieby eller Rørvig Feriecenter. 

Det er Arbejdsmarkedets Feriefond der økonomisk gør projektet muligt. Arbejdsmarkedets Feriefond har en række kriterier til de deltagende børnefamilier. Kriterierne for 2020 ser således ud:

Deltagerne skal være personer på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år.

Alle familier skal udfylde og underskrive ansøgningsskemaet fra Samvirkende Menighedsplejer, og have underskrift fra kommunen på, at de er på overførselsindkomst.

Hvordan kan jeres sogn være med?

Den lokale menighedspleje og Samvirkende Menighedsplejer indgår en aftale omkring Folkekirkens Feriehjælp. Opgavefordeling er følgende:

Samvirkende Menighedsplejer bistår med:

 • Ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond
 • Introduktion af frivillige rejseledere
 • Regnskab til Arbejdsmarkedets Feriefond
 • Bookning af huse på feriesteder og kontakten til feriestederne
 • Vejledning til rekruttering af familier
 • Skemaer til hjælp for sognene
 • Økonomisk tilskud til transport, mad, aktiviteter på ferien
 • Rapport til Arbejdsmarkedets Feriefond  

 

Menighedsplejen:

 • Betaler 7.000 kr. for en uges ferie for seks familier og to frivillige
 • Udvælger seks familier
 • Holder formøde med familier
 • Står for transport til og fra feriestederne
 • Rekrutterer to frivillige rejseledere
 • Planlægger og udfører aktiviteter for familierne på ferien
 • Står for kontakten til familierne på ferien
 • Forestår evaluering sammen med familien overfor Arbejdsmarkedets Feriefond
 • Udvikler Folkekirkens Feriehjælp sammen med Samvirkende Menighedsplejer
 • Styrer ferieugens økonomi og regnskab, som efterfølgende sendes til Samvirkende Menighedsplejer  

 

Hvis jeres sogn gerne vil være med i Folkekirkens Feriehjælp, skal I kontakte konsulent Mei Petersen på tlf. 26 89 06 39 eller på klp@menighedsplejer.dk. I kan både tilmelde jer eller bare høre mere.

   

  Måske er du også interesseret i

  Omkring 700 børn og voksne har været på sommerferie med Folkekirkens Feriehjælp i 2020.

  Tak til frivillige rejseledere fra de deltagende sogne og tak til Arbejdsmarkedet Feriefond.

  Du kan være en del af et interessenetværk eller et regionalt netværk

  Læs mere

  Med dit medlemskab støtter du

  Se nogle af vores aktiviteter her