Du er her: 

Naturaktiviteter og kirke

Naturen som rekreativt sted for børnefamilier med udfordringer.

I Danmark er der i dag en generel tendens til, at børn kommer mindre ud i grønne områder end tidligere, samt at dette specielt gør sig gældende for udsatte familier. En del forskning viser desuden, at udsatte mennesker sjældent kommer i grønne områder. De opfatter sig selv mere stressede end gennemsnitsbefolkningen og der er en større andel af dem, der er inaktive i forbindelse med fritidsliv med bl.a. livsstilsmæssige problemer til følge. (Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.) 

I samarbejde med Friluftsrådet har Samvirkende Menighedsplejers naturprojekt "Kan myrer spises" til formål at øge forståelsen, glæden ved samt interessen for at færdes i naturen hos børnefamilier med udfordringer, der selv mangler overskud til at komme afsted.

I projektet er der særligt fokus på styrkelse af sociale kompetencer, fællesskaber, netværksdannelse samt læring og samvær. Samværet i naturen kan nemlig være med til at skabe nye relationer. Dels i form af nye venskaber imellem de deltagende børnefamilierne men også i form af ændrede opfattelser i eksisterende relationer og også af den enkeltes selvopfattelse. Skaberværket kan også være med til at åbne familierne, så de oplever nye positive sider af dem selv i form af styrker og kompetencer, som de måske ikke vidste de havde.

Naturaktiviteterne i fællesskab med ligestillede danner således både netværk og bliver også en løftestang for bedring af sociale vilkår, ved at familierne styrkes både individuelt og kollektivt gennem disse.

Mor: ”Der er en anden form for læring og oplevelse. Det giver et andet samvær i naturen end indenfor.”

I naturen er der plads til at VÆRE os selv

Inden man tager afsted på turene, er det vigtigt at have fokus på, at vi alle er forskellige og at der er plads til at familierne kan deltage på forskellige niveauer. I naturen er der nemlig plads til at VÆRE fremfor at præstere. Naturen kræver ikke af os at vi skal være på en speciel måde. Her kan vi bare være os selv, om vi vil være alene, stille, larmende og sammen med andre ligestillede i fantastiske rammer.

Voksen spørger barn sidst på turen. ”Hvad har været det bedste på turen?” 

Barn – ”ALT SAMMEN HAR VÆRET BEDST!”

Hvordan kan jeres sogn være med?

Jeres menighedspleje kan også være med i projektet "Kan myrer spises?"  Den lokale menighedspleje kan få hjælp og inspiration fra Samvirkende Menighedsplejer vedrørende planlægning af ture, både hvad angår ideer til konkrete naturaktiviteter på de forskellige tidspunkter af året samt information om konkrete aktiviteter i menighedsplejens lokalområde. Det er meningen at familierne på naturturene ledsages af frivillige medarbejdere og evt. ansatte, der også lokalt er tovholdere for naturaktiviteterne. Der afholdes 5 ture i alt som kan være 1 dags ture eller slå 2 dagsture sammen til fx. en kirkelejr med overnatning. Til hver tur ydes der et tilskud på 1.500 kr.

I er også velkommen til at ringe til en uforpligtende samtale om aktiviteter, tips eller andet om natur og det behøver ikke at være knyttet op på projektet "Kan myrer spises". Vi deler meget gerne ud af vores erfaringer.  

Kontakt venligst diakonikonsulent Betina Køster på mailadresse bk@menighedsplejer.dk eller tlf. nr. 4141 1191 for nærmere information.

Måske er du også interesseret i

Find inspiration i bogen

Læs mere

Eksempel på en NATUR tur i projekt ”Kan myrer spises?”

Læs om Stenløse-Fangel Menighedspleje og Familieforeningen fra Skt. Clemens i Odense naturtur.

Læs mere her

Download her vores folder "Naturaktiviteter og kirke"

Folderen er under udarbejdelse og vil snarest blive lagt ind på hjemmesiden!

Se nogle af vores aktiviteter her