Du er her: 

Naturaktiviteter og kirke

Naturen som rekreativt sted for børnefamilier med udfordringer.

I Danmark er der i dag en generel tendens til, at børn kommer mindre ud i grønne områder end tidligere, samt at dette specielt gør sig gældende for udsatte familier. En del forskning viser desuden, at udsatte mennesker sjældent kommer i grønne områder. De opfatter sig selv mere stressede end gennemsnitsbefolkningen og der er en større andel af dem, der er inaktive i forbindelse med fritidsliv med bl.a. livsstilsmæssige problemer til følge (Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd).

I samarbejde med Friluftsrådet har Samvirkende Menighedsplejers naturprojekt "Kan myrer spises" til formål at øge forståelsen for, glæden ved samt interessen for at færdes i naturen hos børnefamilier med udfordringer, der mangler overskud til at komme afsted.

I projektet er der særligt fokus på styrkelse af sociale kompetencer, fællesskaber, netværksdannelse samt læring og samvær. Samværet i naturen kan nemlig være med til at skabe nye relationer. Dels i form af nye venskaber mellem de deltagende børnefamilier, men også i form af ændrede opfattelser i eksisterende relationer og af den enkeltes selvopfattelse. Skaberværket kan også være med til at åbne familierne, så de oplever nye positive sider af sig selv, i form af styrker og kompetencer som de måske ikke vidste, de havde.

Naturaktiviteter i fællesskab med ligestillede danner således både netværk og agerer løftestang for bedring af sociale vilkår, ved at familierne styrkes både individuelt og kollektivt gennem disse.

”Der er en anden form for læring og oplevelse. Det giver et andet samvær i naturen end indenfor” fortæller en mor, der har deltaget i projektet.

I naturen er der plads til at VÆRE os selv

Inden man tager afsted på turene, er det vigtigt at have fokus på, at vi alle er forskellige og at der skal være plads til, at familierne kan deltage på forskellige niveauer. I naturen er der nemlig plads til at VÆRE, fremfor at præstere. Naturen kræver ikke af os, at vi skal være på en speciel måde. Her kan vi bare være os selv, om vi vil være alene, stille, larmende og sammen med ligestillede i fantastiske rammer.

En voksen spørger et barn sidst på turen ”Hvad har været det bedste på turen?” 

Barnet svarer ”ALT SAMMEN HAR VÆRET BEDST!”

Hvordan kan jeres sogn være med?

Jeres menighedspleje kan også være med i "Kan myrer spises?"  Som menighedspleje kan I få hjælp og inspiration fra Samvirkende Menighedsplejer vedrørende planlægning af ture, både hvad angår ideer til konkrete naturaktiviteter på de forskellige tidspunkter af året, samt information om konkrete aktiviteter i menighedsplejens lokalområde. Det er meningen at familierne på naturturene ledsages af frivillige medarbejdere og evt. ansatte, der også lokalt er tovholdere for naturaktiviteterne. Der afholdes 5 ture i alt, som kan være dagsture eller man kan slå to dagsture sammen til fx. en kirkelejr med overnatning. Til hver tur ydes der et tilskud på 1.500 kr.

I er også velkommen til at ringe til en uforpligtende samtale om aktiviteter, tips eller andet om natur og det behøver ikke at være knyttet op på projektet "Kan myrer spises". Vi deler meget gerne ud af vores erfaringer.  

Kontakt diakonikonsulent Betina Køster på tlf 4141 1191 eller på bk@menighedsplejer.dk for nærmere information.

Måske er du også interesseret i

Find inspiration i bogen

Læs mere

Eksempel på en NATUR tur i projekt ”Kan myrer spises?”

Læs om Stenløse-Fangel Menighedspleje og Familieforeningen fra Skt. Clemens i Odense naturtur.

Læs mere her

Download her vores folder "Naturaktiviteter og kirke"

Folderen er under udarbejdelse og vil snarest blive lagt ind på hjemmesiden!

Se nogle af vores aktiviteter her