Du er her: 

Til unge

Kirken har noget til de unge - Fællesskab

Selvom unge hele tiden er online og sammen digitalt, viser forskning fra Center for Ungdomsstudier, at mange unge er mere alene i dag end tidligere. De oplever venners glæde og sorg gennem smileys og emojis, men oplever ikke kroppens jubelspring eller tårer ned ad kinden en trist dag. På sociale medier er der mest plads til succeshistorier. Man udstiller ikke sin sårbarhed. Mange unge føler sig ensomme og har brug for hjælp til, at skabe relationer til andre unge.

Kirkens sociale arbejde kan spille en rolle her. Det er nemmere at skabe relationer, når man skal noget sammen. I kirken er der fysisk rum og hjerterum, og der er voksne med overskud til at skabe rammer for godt samvær. Kirkens ansatte og frivillige er modne mennesker, der kan give et værdigt modspil, både når der skal laves mad til fællesspisning og når samtalen drejer hen på det, der er svært i livet. De unge får mulighed for at tage deres plads og finde deres rolle i et meningsfyldt inkluderende fællesskab.

Bliv inspireret

Vores diakonale medlemsblad, SAMMEN, havde i efteråret temaet ”Unge og Diakoni”. I bladet kan du finde artikler, der fra forskellige vinkler giver eksempler på kirkens sociale arbejde rettet mod unge.

  • Læs om TALK AND CHILL – unge mødes i kirken og chiller, snakker sammen og skaber netværk
  • Sociale aktiviteter I Odsherred ikke FOR men MED unge – voksne frivillige møder sårbare unge i øjenhøjde og skaber inkluderende fællesskaber, hvor både unge og ældre kan være med
  • Etisk diskussionsklub for unge – præsten skaber fællesskab for unge i kirken, hvor diskussion om etik er omdrejningspunktet
  • Diakoni i konfirmationshøjde – ”Kirkens sociale arbejde i Viborg” inviterer konfirmander til en diakonidag, hvor de unge møder mennesker på kanten. Medfølelse og det at sætte sig i sin næstes sted, er nøgleord.

Hvordan kan jeres sogn være med?

  • ÅNDEHULLER – Nyt diakonalt projekt for sårbare unge, med mulighed for weekendophold, hvor fælleskab og aktiviteter er i centrum.
  • FAMILIEKUNST – Gennem kreativ udfoldelse, fællesspisning og dialog får teenagere og deres forældre bedre kendskab til hinanden. 
  • SAMTALEGRUPPER FOR UNGE – I samarbejde med lokale folkeskoler etablerer ”Kirkens Sociale arbejde i Viborg” trivselsgrupper, hvor børn og unge selv sætter dagsordenen for gruppens emner fx mobning, at være barn i en skilsmisse mm.
  • NETVÆRK FOR FRIVILLIGE OG MEDARBEJDERE der arbejder med udsatte unge i kirken – Samvirkende Menighedsplejer faciliterer diakonale netværk, hvor kirke- og kulturmedarbejdere og frivillige i kirkens socaile arbejde inspirerer og udveksler erfaringer.

Måske er du også interesseret i

Samvirkende Menighedsplejer sender hvert år ca. 200 familier på ferie i samarbejde med 50 sogne.

Læs mere

UNGE OG DIAKONI var tema i SAMMEN 2019/2

Læs mere

Talk and chill i Viborg

Læs mere

Se nogle af vores aktiviteter her